ریس جمهور خواسته ها را پذیرفته تظاهرات پایان یافت

عزیزالله جاغوری ۱۲:۰۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

ریس جمهور خواسته ها را پذیرفته تظاهرات پایان یافت

صحبت مستقیم رئیس‌جمهور با معترضان
بعد از چند بار رفت‌و‌آمد جنرال مراد، رئیس جمهور تلفونی صحبت‌های مردم را شنید. آصف آشنا به نمایندگی خواسته‌های مردم را در پنج محور خلاصه کرد:۱. عملیات فوری هوایی و زمینی،

۲. پاکسازی اطراف مرزها،

۳.کمک به بازماندگان شهدا و بیجا شده‌گان

۴.رقراری کندک های ارتش در مرزهای ولسوالی ها،۵.تامین امنیت راه های مناطق مرکزی.

رئیس جمهور مطالبات را پذیرفته است.

مردم اعتماد کافی ندارند و برای ادامه یا پایان بخشیدن به تظاهرات مردد هستند. در صورتی که این تظاهرت هم اکنون پایان پذیرد، مردم کابل وظیفه انسانی خود را انجام داده و حکومت و رئیس جمهور اگر می‌خواهند اندک اعتماد باقی مانده حفظ شود، باید به این وعده‌ها عمل کند. شاید فشار از پایین فعلا موقتا از جوش‌و‌خروش بیفتد، اما بهترین فرصت برای چانه‌زنی از بالا است.
#جاغوری #مالستان
#طرح_جامع_امنیتی

مختار حیدری

 

204بازدید

کامنت بسته شده است.