زخم کهنه ودشت وحشت قره باغ

مدبریت ۸:۴۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
زخم کهنه ودشت وحشت قره باغ

زخم کهنه ودشت وحشت قره باغFB_IMG_1520108500138

میان اهالی دو قریه پشتون نشین و هزاره نشین در ولسوالی قره باغ غزنی درگیری صورت گرفت، در آن سه تن جان باختند. سرک کابل- قندهار امروز برای چند ساعت مسدود شد و بسیاری از مسافران از قره باغ مجبور شدند، دوباره به خانه‌های‌شان برگردند. آنها حتا نتوانستند مریضان شان را به کابل انتقال دهند. اختلاف دو قریه بر سر آب است، اختلاف دیرینه است، چندین تن از اهالی قریه نیخته که هزاره اند، از مدت‌ ها به این طرف بخاطر همین جنجال آب در گروگان اند، اما این قضیه خوابیده و حرفی از آن نیست. چطور است که بخاطر درگیری دیشب سروصدای عظیمی شکل گرفته و قرار است که در مرکز غزنی نیز مظاهره‌ی شکل بگیرد. نکته جالب اینجا است که حکومت محلی غزنی، بجای جلوگیری از رخدادها و منازعات، با آب و تاب درگیری را پوشش می‌دهند که استخبارات منطقه در این قضه دست دارد، چه حرف و ادعای مضحکی، آیا واقعا استخبارات منطقه در قضیه دخیل است؟ اداره که با این منطق ضعیف وارد شود و به این حد ناکارآمد باشد، چه توقعی بجز بی ثبات کردن منطقه و تشدید اختلافات قومی باید از آن داشت.

نجیب ناصح

243بازدید

کامنت بسته شده است.