زلال احکام (۲)

مصطفی خرمی ۷:۲۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
زلال احکام (۲)

زلال احکام (۲)
(ویژه ماه مبارک رمضان)

 هشت چیز روزه را باطل میکند.

یکم: خوردن و آشامیدن

۱)     هرگاه روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، چه آن خوارک معمولی باشد، مثل: آب و نان و چه غیر معمول باشد، مثل: خوردن خاک یا شیره درخت، چه کم و یا زیاد، روزه اش باطل خواهد شد.

۲)     اگر هنگام خوردن متوجه شود که صبح شده، باید فوراً لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً قورت دهد، روزه اش باطل خواهد شد.

۳)     اگر سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نخواهد شد.

۴)     زدن آمپول یا وصل سیرم روزه را باطل نمی کند، هرچند آمپول تقویتی یا سیرم قندی و نمکی باشد. اسپری که برای تنگی نفس استفاده می شود، اگر دارو را فقط وارد ریه کند نیز باطل کننده نیست. و نیز داروهای ریختنی به چشم و گوش، اگرچه مزه اش به گلو برسد، باز باطل کننده روزه نیست. اما، دارویی ریختنی به داخل بینی اگر به حلق نرسد، روزه را باطل نمی کند.11406409_1592806777652659_3310849661744556884_n

۵)     اگر روزه دار، غذای لای دندان را عمداً قورت دهد، روزه اش باطل خواهد شد.

۶)     فرو بردن آب دهان، گرچه به خیال ترشی در دهان جمع شده باشد، باطل کننده نیست.

۷)     فرو بردن بلغم و خلط گلو و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد.

۸)     اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد بمیرد و یا ضرری بر او برسد و یا اینکه به چنان سختی دچار شود که تحمل ناپذیر باشد، میتواند به اندازه برطرف شدن ترس و ضرر آب بیاشامد. بلکه، در فرض ترس از مرگ، واجب است که حتماً آب بیاشامد؛ اما، روزه او باطل میشود. اگر ماه رمضان باشد، باید بقیه روز را از کار های باطل کننده روزه خودداری کند.

۹)     جویدن غذا برای بچه یا پرنده و یا چشیدن غذا که معمولاً به حلق نمی رسد، اگر اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند. اما، اگر از همان اول بداند که غذا وارد حلق اش خواهد شد، در این صورت روزه اش باطل و قضا و کفاره نیز بر وی واجب خواهد شد.

۱۰)   انسان نمی تواند به خاطر ضعف و سستی روزه اش را بخورد. اما، اگر ضعف وی غیر قابل تحمل باشد، خوردن روزه اشکال ندارد.

******

م،خرّمی
یازدهم  رمضان المبارک

588بازدید

کامنت بسته شده است.