((زن یعنی: زندگی، سازندگی!))

مصطفی خرمی ۳:۳۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
((زن یعنی: زندگی، سازندگی!))
((زن یعنی: زندگی، سازندگی!))
****
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠﻮﺩ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ !؟
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻢ یک ﺻﺪﺍ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ !؟مادر رنج
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻟﻄفی از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺍﺳﺘﯽ با ﺳﺎﺩﮔﯽ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﺎﺭ ﯾﮑﺪﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻖ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺣﺲ ﺧﻮﺵ؛ ﺣﺲ غریب
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ خوش ﻧﺼﯿﺐ !؟
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭ !؟
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﻌﻤﺘﯽ از سوی او
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : خالق مهر و وفا !
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﻔﯿﻖ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ !؟
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : نور هستی در جنان !
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : روشنی در روح و جان
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺳﺎﺯ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ به ﺟﺎﻥ
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : نغمه ی روح و روان !
**
ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ
‌زن یعنی. : عشق و مهر زندگی
****
به پیشواز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر
تقدیم به تمام مادران زحمتکش و زنان مهربان دیارم هزارستان.
2,799بازدید

کامنت بسته شده است.