سادگی و درماندگی

عزیزالله جاغوری ۹:۳۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سادگی و درماندگی

سادگی و درماندگیFB_IMG_1545598953969_1

درسادگی ما هزاره ها فکر نکنم کسی در کشور تردید داشته باشد . علت های زیادی می توان برای این سادگی برشمرد که حالا وقت ان نیست . حال در پایان دوران غنی که یک ماه بیشتر از عمر حکومت فاشیستی او نمانده، اوردن امرالله صالح واسدالله خالد در این خیمه شب بازی ، همه نیت فاشیستی غنی را فراموش کرده ، واین ادم را تبدیل به یک دیگر اندیش نموده است .

حال انکه این جنگ زرگری از زمان کنار رفتن اتمراغاز و باامدن خالد صالح ادامه یافته و تا پایان کار زار انتخاباتی ادامه دارد .

جنگ زرگری صرفا به دلیل رقابت های بین الپشتونی است هیچ ارتباط به تغییر دیدگاه فاشیستی او ندارد .
هنوز ملا هبته الله را بر شیک پوش بی خاصیت عبدالله ترجیح می دهد .

وقتی نتیجه انتخابات مثلا به نفع غنی تغیر یافت ان وقت کنار گذاشتن خالد وصالح به مانند معاون اول از اب خوردن هم اسان تر خواهند بود .

دیگر چه فرق می کند کی عزل وچه کسی نصب می شود ،  مهم این است که تو بعنوان هزاره بر اساس قانون نا نوشته فاشیستی خوشحال باش که عزل در کار نیست چون بر اساس همان قانون نانوشته ، چون نصب در کار نیست . راه کار جز تغییر ساختار فاشیستی به فدرال چیزی دیگر نمی تواند باشد .

غیر پشتون یک بار دیگر ، فرصت دارد تا با سرو سامان دادن به کاندید های شخصی مثل پدرام با شعار های ساختار شکن ، زلزله بر اندام فاشیست بوجود بیاورد که احیانا اگر به قدرت هم نرسیم برای مرحله بعد زنگ خطری جدی برای فاشیست بحساب اید ، اگر چنین تدبیر نسنجیم وهر کدام به ریش این و ان فاشیست اویزان باشیم . نتیجه اش سرنوشت معاون اول دوم است که جز خفت خاری چیزی نصیب غیر پشتون نخواهند شد .

357بازدید

کامنت بسته شده است.