سازمان دیده بان حقوق بشر از پالیسی مهاجرتی استرالیا به شدت انتقاد کرده است.

۶:۳۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سازمان دیده بان حقوق بشر از پالیسی مهاجرتی استرالیا به شدت انتقاد کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر از پالیسی مهاجرتی استرالیا به شدت انتقاد کرده است. این سازمان با انتقاد شدید از پالیسی مهاجرتی استرالیا گفته است که استرالیا باید در مورد پالیسی مهاجرتی خود باز بینی جدی کند تا دوباره جایگاه بین المللی بدست اورد. براد ادامز دایرکتر بخش اسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که استرالیا در سال ۲۰۱۵ تلاش اندکی را برای بدست اوردن وجهه بین المللی اش انجام داده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر که سازمان معتبر بین المللی در عرصه حقوق بشر میباشد در گزارش سالانه خود که هرچند استرالیا در زمینه های حقوق سیاسی ومدنی جایگاه بلندی را در عرصه بین المللی دارد اما پالیسی این که کشور در قبال پناهجویان روی دست گرفته است به استندردهای بین المللی هماهنگی ندارد. . براد ادامز دایرکتر بخش اسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که پالیسی مهاجرتی استرالیا با تخطیهای جدی حقوق بشری همراه بوده است.
بخش از اعلامیه ی سازمان دیده بان حقوق بشر:” استرالیا شدیدا ضرورت دارد که پالیسی خود در قبال پناهجویان را مورد بازبینی قرار دهد تا این کشور یکبار دیگر جایگاه خود را در میان کشورهای که به حقوق بشر احترام دارد پیدا کنند.”
هرچند حکومت استرالیا تا اکنون در مقابل این گزارش از خود واکنش رسمی نشان نداده است اما مقامات این کشور قبلا در قبال انتقادات بین المللی در عرصه پالیسی مهاجرتی این کشور گفته بودند که حکومت استرالیا به خاطر حفظ جان پناهجویان ناگزیر شده است که چنین پالیسی را اتخاذ کند. حکومت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا اکنون با اتخاذ یک پالیسی سختگیرانه موفق شده است که دروازه های این کشور را بروی پناهجویان غیرقانونی مسدود کند. به اساس امارهای رسمی از زمانی که حکومت پالیسی سختگیرانه تری را در قبال پناهجویان روی دست گرفته است، هیچ پناهجویانی در مسیر استرالیا جانش را از دست نداده است. این در حالیست که از سال ۲۰۰۰ میلای تا اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی حدود پانزده صد تن پناهجویان در مسیر استرالیا جانهایشانرا از دست داده بودند. از سال ۲۰۱۳ تا اکنون هیچ کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی موفق نشده است که وارد ابهای استرالیا شود.

1,315بازدید

کامنت بسته شده است.