سال نو و نوروز تان مبارک

عبدالله وطندار ۱۱:۴۳ ق.ظ ۰
سال نو و نوروز تان مبارک

سال نو و نوروز تان مبارک

سال گذشته مثل بسیاری از سال های قبل برای مردم افغانستان، سال خوبی نبود. طالبان توانستند به موقعیت بهتری دست یابند، و بر اساس توافقنامه ای که امضا کردند، عملا بر مناطق گسترده ای از کشور مخصوصا بر مناطق پشتون نشین، حق حاکمیت یافتند.Screenshot_۲۰۲۰۰۳۲۱-۱۶۳۸۲۳_1

انتخابات هم مثل انتخابات های قبلی با تقلب پایان یافت و از دل آن بحران دیگری بیرون آمد. اینک حکومتی که برای تمام حوزه های طرفدار دولت قابل قبول باشد وجود ندارد، و افغانستان عملا به سه حوزه تبدیل شده است.

سال جدید، سال دگرگونی ها و اتفاقات بزرگ خواهد بود. گذشته از کرونا، وضعیت فعلی سیاسی افغانستان نمی تواند برای یک مدت طولانی دوام کند. اگر داکتر عبدالله و دوستانش را بتوانند فریب بدهند، بترسانند و یا با استفاده از هر وسیله ایی وادار به عقب نشینی کنند، کل پروسه ای صلح، عملا در اختیار نخبگان یک قوم قرار خواهد گرفت، و در پایان آن، دیگرانی که کم و بیش به حاشیه رانده خواهند شد، بهای سنگینی خواهند پرداخت. طرح غنی و دوستانش برای تک قومی کردن قدرت، بهتر و عملی تر از طرح طالبان است، گرچند قدرت طالبان ( نه موفقیت کامل شان ) برای تطبیق این طرح ضروری است. غنی و طالبان بر سر تک قومی شدن قدرت مشکلی ندارند. مشکل آنها بر سر چگونگی تطبیق آن است، و اینکه کدام یکی آن را رهبری و مدیریت کند.

ببنیم که سال جدید برای حوزه های ضد طالب چه چیزهایی به همراه می آورد، و سرنوشت آینده ای مردمان این حوز ها را چگونه رقم می زند. من هم مثل شما از کرونا ترسیده ام، اما شخصا باور دارم که خطر طالبان و تک قومی شدن قدرت اگر بیشتر از خطر کرونا نباشد، کمتر از آن نیست. وقت آن است که این خطر، بیشتر از همیشه در حوزه های ضد طالب و ضد حاکمیت قومی، جدی گرفته شود.

امیدوارم سال جدید برای همه تان، سال خوبی باشد.

-

43بازدید

پاسخی بگذارید »