سخنان شنیدنی پدر شهید

عزیزالله جاغوری ۹:۲۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سخنان شنیدنی پدر شهید

سخنان شنیدنی پدر شهیدFB_IMG_1506416670437

شهیدطالب حسین،یکی ازپنج شهیداخیر،فرزندعلی یاورشجاعی ازقریه غوغه هیچه که خودنیزازمعلولین دوران انقلاب است،بعدازدفن پیکرفرزندشهیدش صبح دیروز نزد معاون محترم مقام ولایت درمنزل محترم ظفرشریف خان ولسوال جاغوری،برای حصول اطمینان که سنگرشهدا خالی نمانده باشد ودرصورت لزوم باتمامی عیالش از
سنگردفاع،عزت،شرف مردم و وطن پاسداری می نماید،بایک روحیه عالی واحساس پاک به مقام ولایت اطمینان بخشید!
اویاد آورشد که ماوامثال ما بارسنگین مسئولیت تاریخی عزت وآزادی مردم خودرا بردوش داریم.ودرین راه قربانی میدهیم چنانچه تاهنوز شش تن ازخانواده ما درین راه قربانی شده اند باکی نداریم ومابخاطریکه در راه مردم خود قربانی داده ایم احساس غرور وسربلندی می نمائیم.کسانی که ازآدرس ورثه شهدا صدای اعتراض ودنبال نمودن اهداف شخصی نموده اند حرف مانیست.
معاون محترم ولایت ازروحیه واحساسات وی قدردانی نموده تذکرات مقتضی به ایشان وسائرخانواده های معظم شهدا ایراد فرمود وبرحساسیت شرائط وایجاب مقاومت ودفاع تٲکیدنمود.

عارف وحیدی

324بازدید

کامنت بسته شده است.