سد سازی یا نوور سازی?!

عزیزالله جاغوری ۱۱:۴۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سد سازی یا نوور سازی?!

سد سازی یا نوور سازی?!Screenshot_۲۰۲۰۰۴۲۴-۱۴۲۶۵۲_1

۱- باید اعتراف کنیم پاطو در میان مناطق جاغوری، دارند تافته ای جدا بافته میشوند. میتواند الگوی خوبی برای بقیه مناطق جاغوری باشد. مخصوصا در مسایل پیشرفت های علمی ونواوری های ورزشی واخیرا هم ساخت سد ومکتب . در این راستا نقش نسل نو تحصیل کرده وافراد فعال فرهنگی، مثل اخلاصی را ، نمی توان نادیده گرفت. تنها نسل تحصیل کرده کافی نیست. این نسل تحصیل کرده باید با هوش هم باشد که از تمام پتانسیل موجود در منطقه وخارج از منطقه باطرح وبرنامه، ازان استفاده ببرد. که دوستان در این مرحله موفق بودند خسته نباشید باید گفت .

۲- روی دیگر این سکه دقت در انجام پروژه های مثل مکتب سازی وسد سازی است. درست این منابع این پروژه ها از بیرون از کشور توسط خود بردران منطقه تامین میگردد ولی این منابع اولا چنان اسان بدست نیامده که به چنین سادگی ازبین برود . برای تک تک سند دلارش خون دل خورده شده، نباید نسبت اجرای پروژه بی دقتی صورت بگیرد .
که حال که این سد ساخته شده، بیشتر شباهت به یک نوور وطنی خود مان دارد تا به یک سد. در سد خاکی نیز دریچه های خروجی اضطراری تعبیه شده ونیز دریچه های مختلف در هرمرحله ای از سد، در نظر گرفته می شود. چون در صورت نیز از این دریچه ها، برای تخلیه سد ونیز برای ابیاری ، استفاده شود . از همه مهم تر در سد خاکی تور های کلان سیمی است که در استحکام سد کمک فروان میکند . که در اجرای ساخت، ان این دو فاکتور مهم را، در این سد خاکی ندیدیم . اگر سیل بیاید سد لبریز شود، هیچ تدبیری برای نگهداری او سنجیده نشده است.
۳- نباید دقت را فدایی سرعت کنیم . عجله در اب گیری بدون کوچکترین درنظر گرفتن مسایل امنیتی،خود تبدیل به چالش بزرگ خواهند شد.
یک روی سکه سد فرصت است اگر به درستی وبارعایت تمام نکات ایمنی ساخته شود . روی دیگر این سکه تهدید خواهند شد، که اگر به صورت غیر معیاری ساخته شده باشد مخصوصا اگر در زبر سد خانوارها هم ساکن باشد که خود فاجعه است.
باید مسولین سد نسبت به این دو امر مهم در سد سازی، توضیح دهند که ایا در این سد از تورهای کلان سیمی استفاده شده است یانه ?
در ثانی برای سر ریزی شدن سد مخصوصا برای سیلاب ها،چه تدابیری اندیشیده شده است.

۴- استفاده ازمهندسین وتحصیل کرده در این پروژه از مسایل پیش افتاده باشد. پروژه ها با طرح برنامه وحساب کتاب دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد همان طوری که منابع مالی اش مشخص است مهندس کمک مهندس اش نیز مشخص باشد . در تابلو بجای نام اتی تقی یا فلان کربلای حاجی نسواری، قومندان فلانی، نام مهندس فلانی نقش ببندد باید بچه های ما که با خون جگر هزینه تحصیل شان فراهم شده جواب پس بدهند که اگر کاری درست انجام داد از انها تقدیر شوند واگر خدای نخواسته ضعف در مدیریت ساخت داشته در پروژه های بعدی جبران شود.
خوشبختانه رشته ای مهندسی عمران از جذاب ترین رشته ها است که جونان زیادی ما در این رشته ها مشغول هستند. وباید از وجود این مهندسین خودمان استفاده می شد. که ما چنین چیزی را شاهد نبودیم یا لااقل نشنیدیم ندیدیم. نقش کد خدا در قالب فلانی قمندان بهمانی کلان اتی تقی نقی متاسفانه در چنین مسایل هنوز بوضوح مشهود است.

نقش نوور ساز بیشتر مشهود است – تازه نوور محل تخیله ازمسلمات نوور بود که دراین جا دیده نمی شود. – تا یک دانشجوی رشته ای مهندسی عمران ویا معماری .

ما خوش بختانه در همه ای رشته ای افراد زیادی داریم واز وجود انها استفاده کنیم. تا افراد تحصیل کرده هم تشویق به درس خدمت شود وپروژه ها نیز بدرستی مورد ساخت ساز قرار بگیرد .

460بازدید

کامنت بسته شده است.