سرخوش دردمند!

عزیزالله جاغوری ۱۱:۳۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سرخوش دردمند!

لیلا محمدی از کابل :Screenshot_۲۰۱۸۱۲۲۷-۱۴۵۹۱۵_1
سرخوش دردمند!

من داود سرخوش را تا به امروز از نزدیک ندیده ام، اما وقتی آهنگ‌های او را میشنوم انگار سالهاست که او را میشناسم، سالهاست که با او زیسته ام.
به یاد دارم سال‌های کودکی در مهاجرت وقتی صدای او گاهی از طریق تلویزیون پخش میشد، مرا در جا میخکوب می‌کرد به یاد دارم بارها با صدایش ناخودآگاه به گریه افتاده ام، بی آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه بی تو‌ همیشه باغم…
نوعی همزاد پنداری عجیب، صدای آشنای او مونس پدر بعد از مرگ مادرم در مهاجرت بود، یکی از دلخوشیهای جذاب و شیرین برای او، گوش دادن به صدای داود و همراهی کردن با او، این زمزمه و حس و حال هنوز هم با من است، انگار همین دیروز بود.
تنها من نیستم که با صدای زیبای داود زیسته ام، پدرهایمان و نسل من و حالا بچه هایم او صدای سه نسل از ماست، او برای همه ما و همه دردهای ما خوانده است، صدای او قوت قلب جوانان سنگر در زمان مقاومت بود روزگار سخت مرد افکن، چهار قد خوره بیرو کو کلاش خوره گردو کو، غم د خانه دشمو کو، برای کسانی که درد مهاجرت را چشیده بودند، از راه دور امدی، چه ناصبور امدی خسته نباشی، پرستوی مهاجر برای نسل گم شده در کوره راها و دریاها و اردوگاه سنگ سفید و کمپها وای که چقدر این مرد همراهی دلنشین برای تک تک ما در روزهای سخت بوده است.
صدای او به نوعی هم قوت قلب بوده هم مونس و هم نقشه راه برای نسل زخم خورده خسته از جنگ و مهاجرت، زیرا این صدا از عمق یک درد تاریخی و از زیر خروارها زخم و درد بلند شده بود/است. مانند نوری از دل تاریکی، صدایی از ته ته مردن، دلکندن، رفتن و دور شدن و روزی هزار بار تمام آرزوها و زندگی ها را دفن کردن برخاسته بود/است
داود اما تمام شدنی نیست مثل یک رود زلال همیشه جاریست، داود تنها صدایش نیست و صدای او تنها یک صدای زیبا نیست بلکه آنچه داود را از دیگران متفاوت کرده درد او و درک اوست، آگاهی او در انتخاب شعر قدرتمند و تسلط او بر موسیقی است این است که داود را یک مجموعه کامل میسازد از طرفی دیگر داود سخت کوش و خلاق نیز هست ما سالهاست که دمبوره میشنوییم و هزاران دمبوره نواز خوب داریم اما هیچکس دیگری صداهایی که داود از دل دمبوره این دوتار جادویی بیرون داده نداده است همه دمبوره نوازان همان چند سبک معمول پدری را خوانده اند و گاهی فقط شعرها را عوض کرده اما داود سبکهای جدید خلق کرده و کارهای جدیدی با دمبوره کرده است که هر کدام به نوع خود بینظیر هستند او هر بار که آلبومی بیرون داده حتما متفاوت و نو بوده در یک کلام داود یک استثناست در تاریخ موسیقی افغانستان.
سرخوش دردمند سال‌های سال بمانی و بخوانی.

582بازدید

کامنت بسته شده است.