سفر به جاغوری ( قسمت دوم )

عزیزالله جاغوری ۱:۲۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سفر به جاغوری ( قسمت دوم )

سفر به جاغوری ( قسمت دوم )Screenshot_۲۰۱۸۰۸۰۹-۱۷۵۲۴۳_1
سه شنبه: ۱۳۹۷/۵/۲

١- افتتاح پلچک در منطقه شینیه روزی
این پلچک با طول ۶ متر، عرض ۶ متر، ارتفاع ۵ متر دارای ۷۰ متر سرک در اثر تلاش و پیگیری متداوم با هزینه چهار میلیون و سه صد و هشتاد و هشت هزار افغانی توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات به همکاری شورای انکشافی قریه اعمار میگردد.
٢- باز دید از جریان پیشرفت کار اعمار پلچک در منطقه تنگی روزی
این پلچک با طول ۶ متر، عرض ۶ متر، ارتفاع ۳ متر با دیوار استنادی به طول ۸۰ متر و دارای ۱۷۰ متر سرک در اثر تلاش و پیگیری دوامدار با هزینه چهار میلیون و پنج صد و هشت هزار افغانی توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات به همکاری شورای انکشافی قریه اعمار میگردد که فعلا تحت کار قرار دارد.
ادامه دارد…..

161بازدید

کامنت بسته شده است.