سفر به جاغوری ( قسمت سوم )

عزیزالله جاغوری ۴:۱۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سفر به جاغوری ( قسمت سوم )

سفر به جاغوری ( قسمت سوم )Screenshot_۲۰۱۸۰۸۰۹-۲۰۳۹۰۸_1
چهار شنبه: ۱۳۹۷/۵/۳
اشتراک در برنامه به بهره برداری سپردن پل خارتیزک

این پل با طول ۲۰ متر، عرض ۵ متر، ارتفاع ۷ متر دارای دیوار استنادی ۴۰ متر در اثر تلاش و پیگیری متداوم با هزینه مجموعی پنج میلیون و چهار صد و هشتاد و هفت هزار افغانی توسط برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات به همکاری شورای انکشافی خارتیزک به پایه اکمال رسیده است.

هم چنان قابل یاد آوری است که علاوه بر اکمال این پروژه موارد ذیل نیز در اثر تلاش و پیگیری های دوامدار تکمیل گردیده و یا تحت کار است:
١- اکمال پروژه کانال سنک سوراخ به طول ۵۷۰ متر که در خزان سال ۱۳۹۶ توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات به همکاری شورای انکشافی قریه تکمیل گردیده و مورد بهره برداری قرار دارد.
٢- تعداد پنجاه حلقه چاه آب آشامیدنی برای ولسوالی جاغوری که حفر اکثریت آن تکمیل و تعداد دیگر تحت کار قرار دارد. این چاهها در قریه جات مختلف ولسوالی جاغوری از لومان و بیک خدایداد تا الغزار و المیتو و سعید احمد و از چهل باغتو و هیچه تا شهر زایده و بوسعید و… قریه جاتی را که از کمبود آب آشامیدنی رنج میبردند، تحت پوشش قرار داده است. این پروژه به همکاری ریاست محترم آبرسانی وزارت احیاء و انکشاف دهات با هزینه حدود هشت میلیون افغانی راه اندازی شده و توسط شورای انکشافی ولسوالی جاغوری مورد تطبیق قرار گرفته است.
علاوه بر آن یک حلقه چاه دیگربرای مکتب نسوان تبرغنک که متعلمین آن با مشکل جدی نبود آب آشامیدنی مواجه بودند، پیشنهاد و منظور گردیده است. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکل این لیسه در قسمت آب آشامیدنی باشیم.
٣- تکمیل قسمت اول سرک سنگ شانده- انگوری بطول پنج کیلومتر
قسمت اول این سرک بطول ۵ کیلومتر توسط اداره راه سازی روستایی وزارت احیأ و انکشاف دهات در خزان سال ۱۳۹۶ تکمیل و مراحل سروی و دیزاین قسمت دوم آن که شامل ۹٫۸ کیلومتر میشود، تکمیل گردیده و انتظار میرود که با حل مشکل برنامه سرک های روستایی در سطح کشور، این قسمت نیز تکمیل گردد.
ادامه دارد….

شاه گل رضایی

148بازدید

کامنت بسته شده است.