سفر به دیار ضامن آهو

مدبریت ۲:۰۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سفر به دیار ضامن آهو

1سلام دوستان

بیش از بیست روز که در مسافرتم ، سفر به دیار ضامن آهو ، آنهم در دهه ی کرامت .

در این مدت دسترسی  به اینترنت پر سرعت نیز نداشتیم . از این جهت برای من به یک زندان با اعمال شاقه شباهت داشت که با دسترسی دایم با اینترنت adsl این مشکل نیز حل شد .

سفر به خراسان  و مشهد از بسیاری جهات متفاوت است . صرف نظر از مسایل معنوی  برای ما هزاره ها از اهمیت اساسی برخور دار است .

هزاره ها غیر از سرزمین آبایی شان به دلیل ظلم وکوچ اجباری عبدالرحمان جابر ، بیشتر به کشور هایی همسایه مثل پاکستان ایران واسیایی میانه مهاجرت کردند . در پاکستان در شهر کویته و در ایران به مشهد مقدس ساکن شدند بعد ها هزاره های مشهدی با گرفتن تابعیت ایرانی به خاوری شهرت یافت .

گرچند زندگی خاوری ها در گذشته در مقایسه با زندگی هزاره های پاکستانی قابل مقایسه نیست ولی با گذشت زمان و با خدمت صادقانه هزاره های ایران در کشور جدیدشان دیگر شاهد این مشکل نیستند .

خاوری ها مثل اکثر هزاره های ساکن در دیگر کشور ها کار نامه بسیار خوبی در ایران دارد . امروزه در شهر مشهد کمتر جایی باشد که در آن خاوری نباشد . کمتر شغل باشد که خاوری نسبت با جمعیت اش سهم را به خود اختصاص نداده باشد .

چند روز که در این شهر هستم  مشاهدات خود سعی می کنیم با شما شریک بسازیم تا آن زمان خدا نگهدار … ادامه دارد .

 

789بازدید

کامنت بسته شده است.