سفر به منطقه ی زیبای شیرداغ

مدبریت ۱۱:۱۱ ق.ظ ۱۰

بنام خدا

ناوه شیرداغ

 پس از ۱۳ سال هجرت ودوری , سفری کوتاهی به شیرداغ یعنی زادگاه بزرگ مردان مذهبی, علمی ,سیاسی و… داشتم.این سفر شاید یکی ازبهترین سفرهای زندگی ام باشد.

در این سفر اقوام شیرادغی مقیم شیرداغ, کابل وهرات بیش از حد انتظار احترام, اکرام وخوبی کردند که جای سپاس , قدردانی وکمال تشکر را دارد.

این مردم خصوصیاتی زیادی دارند از جمله مردم کریم, حلیم ومهمان نواز وغریب پرورند.

بهر حال هدف در این نوشتار, گزارش اوضاع فعلی شیرداغ است که طبق برداشت خودم از جهات مختلف( سیاسی- نظامی, اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی و…) شیرداغ را بررسی می کنیم:

 

اوضاع سیاسی

وضعیت سیاسی  دراین منطقه آشفته وغیرمطلوب بود. در مسایلی سیاسی اتحاد موضع وجود نداشت ولذا روابط فعال, مقتدرانه و دوستانه با همسایه ها, دولت وموسسات نداشت ؛ فعالیت سیاسی, ضعیف و غیر هماهنگ صورت می گیرد. در مجموع بلوغ سیاسی بزرگان مردم ضعیف بود.

مهمترین عامل این وضعیت به نظر من, چند دستگی مردم , عدم حضور چهره های شاخص علمی, فرهنگی وخدوم در منطقه است.

ناوه شیرداغ

 

اوضاع اقتصادی

وضعیت اقتصادی مردم نسبت به زمانهای گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده : درتمامی منطقه شیرداغ برق شیشه  نوری یا دیزلی یا آبی وجود دارد؛ امکانات رفاهی از قبیل خرمن کوب, اسیاب برقی, فراوانی وسایل نقلیه, وجود بازار و… تاحدودی آسایش را برای مردم فراهم نموده است وضعیت اکثر مردم از لحاظ پولی ودارایی بد نیست ولی خانواده های فقیر که مسافر در بیرون از شیرداغ ندارد هم زیاد است.

 تذکر

ذکر دو نکته برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم آنجا ضروری به نظر می رسد

۱_ وضعیت اقتصادی مردم بطور کامل وابسته به درآمدهای مهاجرین خارج از کشور است . به ویژه جوانان مهاجر مقیم ایران, تأثیر مستقیم براقتصاد منطقه دارد که اگروضعیت کار در ایران مطلوب نباشد یا مهاجرین نتوانند به آرامش کارکنند ,اقتصاد منطقه آسیب می بیند.

نمای از زندگی در شیرداغ

توصیه من این است که مردم عزیز ومحترم منطقه ,دارایی های خود را که از طریق رنج ومشقت های فراوانی فرزندان شما , برای تان فرستاده می شود , روی موتر و خانه های شیک وپر مصرف  ومسایل از این قبیل, هزینه نکنید بلکه سرمایه تان که با خون دل جگر گوشه های تان بدستت رسیده است , در شهر های کلان وولایات امن و حاصل خیز, زمین بگرید وروی کارخانه های تولیدی متمرکز کنید وسرمایه های خود را بعد از دو یا سه واسطه به مصرف برسانید واز زندگی تولید به مصرف به شدت پرهیز کنید که همیشه آسیب پذیر است.

نمای از زندگی

۲_ اسراف های که در منطقه وجود دارد به شدت به اقتصاد منطقه آسیب زده است مانندمهمانی های کلان وپر مصرف که حاجی ها  وبرای مهمانی آنها و باز گشت مسافرین صورت می پذیرد و…

مردم عزیز ما برای رشد وترقی وصعیت اقتصادی خود, از اسراف وزیاده روی که شرع مقدس هم از گناهان کبیره محسوب نموده, جلوی گیری کنند. گرچه برادران عزیز ما در حوزه علمیه شیرداغ ,دوسال پیش برای جلوی گیری از اسراف در مراسم عروسی, اقداماتی انجام دادند که موفقیت آمیز بوده وجلوی یک سری اسراف ها گرفته شده است.

 

وضعیت خدمات اجتماعی

   یکسری خدماتی در منطقه به توسط نمایندگان ومردم منطقه وجوانان مهاجر شیرداغ انجام شده است از قبیل ساخت سرک چکتمور تا هیچه که بیش از چهل روز ساخت این سرک طول کشیده, سرک به طرف حمزه , سیرو, حسینی, پیک و… ساختن یک باب لیسه  در بازار شیرداغ, یکباب مکتب در چکتمور ؛ قورغ کردن کوها از آوردن خاشه وهزوم؛ نهال کاری وساختن بازار.

البته در این قسمت هم مشکلاتی زیادی فعلا وجود دارد ۱_ از قبیل نبود پایه مخابرات. مردم برای برقراری ارتباط با فرزندانش در خارج از منطقه, به کوتل دادی می آیند وتلفن می زنند. بودن یک پایه تلفن در شیرداغ باعث می شود که مردم ازبین خانه های شان با بافرزندانش ارتباط برقرار کنند گرچه بعضی از برادران محترم این مساله را پیگری وتلاش موفقیت آمیز نموده است  وممکن است بزودی این مشکل حل شود.

۲_ نبود کلنیک ومرکز بهداشت یکی مهمترین مشکل منطقه است که از نبود داکتر مسلکی , متخصص وکلنیک , مردم عزیز ما سختیهای زیاد وطاقات فرسای را مخصوصا در فصل زمستان متحمل می شود.

۳_ نبود یک ساماندهی خوب در بازار یعنی یک ساماندهی وجود ندارد که حد اقل بین بازار را پخته کاری  ونهال  کار
ی کند تا دکان داران از صبح تاغروب از ناحیه گرد وغبار در امنیت باشند.

نکته

مهندسی بازار شیرداغ دوعیبی بزرگی دارد؛ زیرا بازار درعرض تپه ساخته شده ودر یک طرف بازار در فصل زمستان افتاب نمی تابد یا خیلی کمتر می تابد وعیب دیگرش این است که با این وضعیت استعداد برای امتداد ندارد اگر در طول تپه ساخته می شد ودر وسطش یک بلوار می گذاشت این دو عیب را نداشت هم زمینه برای امتداد وجودداشت وهم افتاب می تابید منتها قبل از ظهر بر یک طرف بازار وبعد ازظهر بر طرف دیگری بازار.

بازار شیرداغ

 ۴_ خرابی وعدم وسعت سرکها: توجه لازم به بازسازی سرکها نمی شود ودر بعضی مناطق سرک بسیار تنگ است از باب نمونه سرک «گاومست» و«خیرو» در بعضی از محدوده هایش این قدر تنگ است که یک موتر به سختی عبور می کند واین وضعیت باعث می شود که جان مسافرین در خطر باشد وحادثه های درناک اتفاق بیفتد چنانچه چند سال پیش برای برادران عزیز خزینه در این مسیر حادثه ی دلخراشی رخ داد وجان چند نفر را گرفت که روح این عزیزان شاد ویادش گرامی باد. واین وضعیت در سایر سرکها نیز وجود دارد. ولذا ضروری به نظر می رسد  که توجه لازم برای باز سازی سرکها صورت گیرد.

۵_ نبود آبی کافی برای کشاورزی دربعضی از نقاط شیرداغ: در سال های که برف وبارندگی کمی صورت می گیرد بعضی از ناحیه های شیرداغ ازنبود آب کافی برای آبیاری رنج می برد.

برای حل این مشکل ساختن سد در جای مناسب برای ذخیره آب , حفری چاهی عمیق و عبور آب از بین لوله پلی کا و… دربعضی ناحیه ها بخاطر ضعیف بودن آب وطولانی بودن مسیر آب , آب دیر به مقصد می رسد ودر مسیر راه قسمتی از آب ضایع می شود برای چنین مسیر لوله کشی پیش نهاد می شود.

 

اوضاع امنیتی

شیرداغ  فعلا امن است ولی  این امنیت قابل اعتماد و پایدار نیست  وبا کوچک ترین حادثه وپیشروی طالبان در قسمت کندلان, شیرداغ احساس امنیت خود را از دست می دهد واز ناحیه دیگر امکانات دفاعی که امنیت مردم را تامین کند وجود ندارد یا کافی نیست.

ولذا برای پایداری امینت دو چیز در هر شرایطی لازم و ضروری است  ۱_ اتحاد مردم تا بتوانند در شرایط حساس به تصمیم واحد برسند. ۲_ تقویه بنیه دفاعی از قبیل آموزش هنرهای رزمی , رفتن به اردوی ملی وتهیه اسلحه و…

 

 فعالیت فرهنگی

 سه تا مرکز فرهنگی در شیرداغ وجود دارد که کارهای فرهنگی ومذهبی از این مراکز انجام می شود.

۱_ مساجد

 بیش از بیست عدد مسجد در شیرداغ وجود دارد که بیشتر مراسم های مذهبی در این مکان ها برگزار می شود . اکثر مساجد از لحاظ ساختمانی وامکانات تا حدودی وضعیتی مطلوبی دارد.

بیشتر از مساجد آخوند و روحانی دارد ولی مشکل جدی که بوجود آمده است این است که روحانی مساجد تا حدودی بوظیفه اصلی خود (تعلیم قران وآموزش احکام واصول دین؛ بر گذاری نماز جماعت وپخش اذان بصورت مرتب ؛ آموش خط  و …)  نمی توانند بپردازند؛ زیرا بیشتری روحانی مساجد از معلمین مکتب است.

بقای این مشکل آثاری زیانباری برای نسل آینده خواهد داشت از جمله : بچه ها ونسل جدید  از اطلاع کافی وآشنایی لازم نسبت بدین ومذهبش(احکام عملی , اصول عقاید و…) بر خوردار نخواهد بود در نتیجه نسبت به حفظ ارزش های دینی اش توجه لازم را نخواهند داشت. زیان بزرگی دیگری که این مساله داشته و دارد این است که آخوند های محل معلم مسلکی نیستند وبه روش مطلوب وتأثیر گذار نمی توانند تدریس کنند درنتیجه عمر نسل آینده ی ما  تلف می شود . برای فعلی وضعیت وروش تدریس این قدر ضعیف است که یک کلاس چهارم نمی توانند خوب بخوانند وبنویسند وافرادی زیادی بچه هایش را از فرستادن به مکتب گرفته اند وبدنبال خیاطی یا چوپانی ویا کار های دیگر فرستاده اند. این خودش یک فاجعه است.

از طرف دیگر رشد وترقی علمی طلاب حوزه علمیه بشدت به کندی انجامیده ؛ زیرا افرادی که در حوزه پذیرش می شود از سی پاره وحافظ است. قبلا این طور نبود و حد اقل تاهدایه وصمدیه بچه ها در مساجد نزد آخوند تحصیل می کردند ودر نتیجه سهم امام کمتری مصرف می شد وطلاب حوزه زودتر ترقی می کردند که متأسفانه اکنون دروس مقدماتی در مساجد تدریس نمی شود.

راه حل اصلی واساسی این است که برای مکتب, معلمین مسلکی استخدام شود وروحانیت عزیز ومحترم بر گردند در مساجد, وظیفه اصلی خود را انجام دهند.

مسجد جامع بازارشیرداغ

مسجد جامع شیرداغ

 در شیرداغ این اولین مسجد جامع است که قرار است ساخته شود ولی یک سال است که کارش بخاطر نبود بودجه متوقف مانده است ولی دراثر تلاش حاجی ها و خیرین شیرداغی مقیم کابل وهرات وبا همکاری برادران عزیزم آقایان نجفی خوشحال واحمدی واین حقیر, هماهنگی   به عمل آمد که  این برادران درحدود مبلغ سی وپنچ لک کلدار برای تک

2,328بازدید

۱۰ دیدگاه »

 1. از هوتقول فعلا در خارج عقرب ۳, ۱۳۹۰ در ۱۰:۱۷ ب.ظ -

  سه شنبه ۳ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۱۷

  تشکر بیرار ازی گذارش جامع تان

  دیگا هم طلبه دارد مو هم داریم ای م ر ده گ و ه ا ی از مو فقط مهمانی خورده میگرده یک کم زحمت ده خود خو نمیدیه .

  کدام تحلیل از وضعیت کنونی که مردم هر سال به کدام سمت سو روان است . مخصوصا از نشکیل شورای شان بیخی خوش ما امد .

  ما جگه ازی طلبه خود خو مو بودم خود خو را قپه کرده موکوشتوم . ای بی ننگ ها طوی خیرات در شی یک استه . فقط یک کاسه تیپشی باشد که بخوره .

  یار که از یار ماندنی شد بینی گوشی بریدنی شد

  یادش بخیر غیرت های قدیمی زنده باشی مهدوی صاحب

 2. حبیب عقرب ۴, ۱۳۹۰ در ۱۰:۲۸ ق.ظ -

  چهارشنبه ۴ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۲۸

  کاش از محل تولد جناب ایت الله فیاض که به قول شما بنا به روایتی!! در شیرداغ متولد شده و درس خوانده هم عکسی می گرفتید.

 3. جواد عقرب ۴, ۱۳۹۰ در ۳:۱۲ ب.ظ -

  چهارشنبه ۴ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۱۵:۱۲

  سلام
  شیرداغ در کجا قرار دارد و آیا در جاغوری است یا جای دیگری که من برای اولین بار است که اسم این منطقه را شنیدم؟

 4. رضا اعتمادی عقرب ۴, ۱۳۹۰ در ۷:۵۶ ب.ظ -

  چهارشنبه ۴ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۱۹:۵۶

  برادر بزرگوار و محترم جناب اقای مهدوی بعدازعرض سلام و ادب و ارزوی صحتمندی برای شما و بقیه عزیزان و بزرگوارانی که به هر شیوه خیر خود را به منطقه و اهالی منطقه می رسانند جا دارد به عنوان یک شیرداغی کمال امتنان و تشکر را از شما داشته باشم.امید که در تمام امورات زندگی سربلند و پیروز باشید.

 5. aziz عقرب ۴, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۲ ب.ظ -

  چهارشنبه ۴ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۴۲

  با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز، گذاریش تان خیلی عالی‌ بود و با عکس‌های زیبا، جای خوش حالی‌ است که کسی‌ است برای شیرداغ خدمت مکیند واقیعا خیلی خوش حال شدم، با امّید ‌یک شیرداغ بهتر, برای همگی عان آرزوی مفقیت می‌کنم .

 6. مهدوی عقرب ۵, ۱۳۹۰ در ۱:۴۸ ب.ظ -

  پنجشنبه ۵ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۴۸

  سلام برادر محترم آقا جواد!
  شیرداغ منطقه زیبا ودیدنی است از لحاظ قومی جاغوری وفعلا جزء ولسوالی مالستان است . هم مرز با ایچه , ارزگان وپشی است.

 7. حاج عوض علی اعتمادی -مشهد عقرب ۱۸, ۱۳۹۰ در ۸:۰۸ ب.ظ -

  چهارشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۲۰:۸

  باسلام وخسته نباشیدازهمه شمامنون که زحمت این کاررابه عهده گرفته اید. پیشنهاد :
  ۱ -عکس حوزه علمیه رانیانداخته اید.
  ۲-دربخش علمی لطفاشخصیت های علمی اعم ازروحانیت ودانشگاهیان رابه دوبخش بنویسید.
  ۳-در بعدسیاسی شخصیت های سیاسی رالیست نمایید.
  ۴-دربخش فرهنگی ,فرهنگیان, هنرمندان,شاعران و… آورده شود.
  ۵-نشریهء چراغ رافعال کنید.درصورت امکان برادران مطالب که دارندارائه نماید .
  ۶-دربعدتاریخی نیزتوجه شود .
  ۷ -چون زادگاه آیت الله العظمی فیاض دام ظله درجاغوری منطقه صوبه مسکه بوده واصالتا شیرداغی است لطفااصلاح کنید.
  ۸-آثارفرهنگی وجاهای دیدنی بخصوص زیارت معروف سخی درکوه شاه و آثارکرامت که درفصل پائیزاز ارتفاع…۳مترازسطح دریابه دعای زایران آب جاری میشودوقطع می گردد,خیلی ضروری است و…انشاا..موفق باشید.

 8. عزیزاللاه عقرب ۲۶, ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۲ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۶ آبان۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۵۲

  سلام اقای مهدوی ممنون از گزارش خوبت
  شیرداغ از نگاه فرهنگی وعلمی بسیار عقب مانده است از شیرداغیها خواهش میکنم که در باره اینده شیرداغ یک فکر اساسی کند شیرداغ فعلان بسوی یک بحران بی سوادی بی فرهنگی هدایت میشود شیرداغ فعلان کدام روشن فکر ندارد اگر دارد انها هم مصروف دعوا و رشوه خوری است در شیرداغ تا هنوز کدام اسکول و دانشگاه اساسی وجود ندارد که این خودش در قرن بست یک فاجعه است از جاغوریهای غزیز هم خواهش میکنم که در فکر نجات شیرداغ باشد چون ما غضو از اغضای جاغوری هستیم .

 9. احمدی جدی ۲۷, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۱ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۴۱

  جناب آقای مهدوی سلام شماکه مدیراین سایت شده اید کمی خبرهای منطقه وبرف ویخی نرخ ووضعیت بازار راه بسته شده بازاست .که برحمت الهی رفته ازبزرکان وموسفیدان و……خوب بهرصورت خبرخودمنطقه رادشته باشیم ازتهران روزانه تماسهای زیادی میشود.آقای بیگی ودوستان دیگررابگوییدهمکاری کند.

 10. غلامرسول فیاضی عقرب ۲, ۱۳۹۱ در ۳:۰۴ ق.ظ -

  سه شنبه ۲ آبان۱۳۹۱ ساعت: ۳:۴

  با سلام وعرض خسته نباشید
  من درایران بدنیا امدم ودرشهرستان ورامین شهر جواداباد زندگی میکنم حقیقتا تا بحال نه به افغانستان رفته ام نه به شیرداغ وبرایم جالب وخواندنیست مطالب شما اگر میشود مطالب بیشتری برای اشنای ما نسلهای دورمانده بنویسید.
  باتشکر از شما