سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

مدبریت ۷:۰۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

sanadسفر چهار روزه همراه با هیات محترم اعزامی

سلام به همه خوبانم در صفحات اجتماعی!
لازم میدانم کمی سفر چهار روزه ام که همراهی با هیات محترم اعزامی از کابل به خاطر تعدیل واحداهای اداری وبرسی مشکلات امنیتی ،صورت گرفت!بدون کوچکترین چشم پوشی به اطلاع شما فرهیختگان که منتظر آخرین معلومات هستید بیرسانم!
۱روز اول سفر به ولسوالی زیبای مالستان واستقبال گرم از طرف ملت سربلند آن دیار فرهنگ وادب ودرنهایت استقبال از انقسام ولسوالی متذکره به ۳ولسوالی جدید ۱ولسوالی خاکریزگ ۲ولسوالی میرادینه ۳ولسوالی ناوه پشی، که درنتیجه متاسفانه نام زیبای مالستان از جغرافیای کشور حذف گردید،در آخرجلسه پشنهاد کردم تا ولسوالی میرادینه به نام مالستان باقی بیماند امید وارم بزرگان ضمن حمایت موضوع را دنبال فرمایند!
۲انقسام ولسوالی محترم ناور به سه ولسوالی یعنی همان سه دنگ سابقه که مبارک شان باشد انشاالله اگر عملی شود!
۳در جاغوری آن دیار قلم ومدنیت مرسیم، دیگه انقسام مفهوم خودرا ازدست میدهد، آنجا به مفهوم تجزیه وکشیدن دیوارهای نفاق معناه می شود ،دلایل به باور من روشن است!
۱جاغوری دارای ۱۰۵باب مکتب دولتی وسه باب مکتب خصوصی می باشد،وبیشتراز ۷۰باب لیسه دارد!که معاش بیشتر از اساتید توسط اولیائ شاگردان پرداخت می شود، وبیشتراز ۴۰باب مکتب توسط خیرین منطقه و مهاجرین عزیز آباد گردیده است !
۲درجاغوری دارالمعلمین رسمآ فعال است ودانشگاه خاتم النبین به عنوان مهمترین مرکز علمی خصوصی نیز درچهار دانشکده فعالیت دارد!
۳میدان هوای نیز فعال بوده که امید آن میرود تا دربهار آینده انکشاف کرده تا پرواز های هوا پیما های بزرگ نیز انجام گیرد!
۴شفاخانه شهدا ،شفاخانه الزهرا، وشفاخانه هفتاد بیستر درغجور ودها کلنیک فعال شخصی دیگر توسط خانم ثمر وباقی موسسات خیریه مهاجرین عزیز منطقه ساخته شده !
۵مساجد جامع دربازار های سنگماشه،غجور،انگوری ،داود،بابه،المیتو وصدها باب مسجد درمناطق مختلف دیگر درجاغوری
۶درکنار سه بازار عمده ،بازارهای بابه،چهل باغتو سرچاکه، سنگشانده ،بازار اشکه، بازار آسیاب ،لومان علیاتو، تبرغنگ ،ریگجوی ،حیدر آباد، بازار کوتل عباس درشغله ،که جمعآ درحدود پنج هزار دوکان را دارا می باشد ،وحدود ۳۰پایه تانک طیل نیز فعالیت دارد
۷کتابخانه های مجلل
هشدار! عمل کرد هیچ کسی را تاریخ فراموش نخواهم کرد،گوشه ای از داشته های این سرزمین را نوشتم
۸نکته مهم
درجاغوری یک کندک از اردوی ملی که قبلا تصویب شده بود به کمیت ۶۵۰نفرجای قرار گاه شان مشخص شد امید وارم که عملی شود
درنتیجه ملت سربلند جاغوری ضم کاپی نظر هیات محترم که به خاطر ولایت شدن جاغوری درسال ۱۳۸۵ تشریف فرما شده بودند،درخواستی جدید وجامع را که به صراحت تحریر شده بود، توسط محترم حجت الاسلام اقای حیدری ریس شورای علمای جاغوری ،قرائت وبه ریس محترم هیات سپرده شد
درقدم نخست ولایت جاغوری
ودرگام بعدی تعدیل جاغوری به ۵ولسوالی
هر پشنهاد شخصی وچانه زنی بزرگان در زمینه، نفاق افگنی سریع،ودشمنی بانام مبارگ ولایت جاغوری خواهدبود، بگذارند نسل جدید با مکانیزم روز و باهمت ودانش عصرحاضر ،بامشوره علماءروشنفکران ومحاسین سفیدان خویش فکر جامع ومعقول به اینده ی شان داشته باشند ،در آخر ضمن عرض حرمت به اندیشه های همه بزرگان باید بیگویم که درشرایط کنونی برای جاغوری های سربلند از همه امکانات ،وحدت ویگ پارچگی مهمتر خواهد بود .اﻳﻦ ﮔﺬاﺭﺵ ﺟﻨﺎﺏ اﻛﺒﺮﻱ ﺭﻳﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻏﺰﻧﻲ اﺳﺖ

565بازدید

کامنت بسته شده است.