سناریو میرزاولنگ این بار …

عزیزالله جاغوری ۶:۳۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سناریو میرزاولنگ این بار …

سناریو میرزاولنگ این بار …Screenshot_۲۰۱۷۰۸۱۲-۲۲۳۷۳۶_1

درست یک ماه قبل والی ولایت غزنی هشدار داد که مردم جاغوری در خطر طالب است ،حکومت باید جوانان را در جاغوری مسلح سازد تا از خود در برابر حمله احتمالی طالبان و داعش دفاع کند .

دقیقا همین زنگ خطر را والی سرپل مدت ها پیش بصدا در اورد و بارها به حکومت مرکزی از حمله احتمالی طالبان به این ولایت مخصوصا منطقه میرزاولنگ هشدار داده بود.

حکومت هیچ اقدام پیش گرانه نکرد که بماند حتی مانع بعضی تحرکات قل اردوی شاهین نیز شده است .
در میرزاولنگ این جنایت ونسل کشی اتفاق افتاد . حال سوال این است این سناریو با اتفاق های مشابه در جاغوری قابل تطبیق است ?!! وایا قرار است مردم همچنان منتظر بمانند و تماشا کنند تا در جاغوری و جای جای هزارستان این فجایع تکرار شود و بعد از یک هفته حکومت دست به اقدام بزند؟
تجربه نشان داده است که هر احتمال را باید جدی گرفت . تاکارد برگلویمان نگرفته :

در قدم اول هر منطقه یک فکر اساسی برای خودش بکند.

و در گام بعدی فکری اساسی تر برای کل هزارستان اندیشیده شود تا در صورت ضرورت به کمک یگدیگر بشتابد . اگر این دو گام برداشته نشود همه مناطق هزارستان منتظر سر نوشت میرزاولنگ باشد .

499بازدید

کامنت بسته شده است.