سکوت مرکبار رسانه ها

مدبریت ۳:۰۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
سکوت مرکبار رسانه ها

dسکوت مرکبار رسانه ها -در این مورد  بجز از نشر خبر شان  -درد دیگر در این کشور است . هم اکنون در سراسر افغانستان بیش از ۱۴۰ رادیو، بیش از ۲۰ روزنامه فعال وصد ها سایت های خبری و ده ها مجله، ماهنامه ونشریه های مختلف فعالیت دارند. بیش از ۴۰ شبکه های تلویزیونی کار می کند .

مسایل به این مهمی که بار اول درکشور به این صورت و در راستای از هم پاشیدن ملیت ها صورت می گیرد رسانه ها به جای پیگیری این حادثه و گفتگو در این مورد به سکوت مرگبار تن داده چیری در این مورد و خطرات ونتایج احتمالی این نوع اقدام مطالب واقدام در خور این حوادث به زبان نمی اورند .

 به هر صورت ما امید وارم این قضایا اولین آخرین نوع از این قضایا باشد عزیزان ما نیز هرچه زود تر رهایی یابند .

829بازدید

کامنت بسته شده است.