“سیدون آزره!؟”

مصطفی خرمی ۱۰:۱۴ ق.ظ ۱
“سیدون آزره!؟”

“سیدون آزره!؟”
****
بزرگترین گناه نابخشودنی “شهید بابه مزاری” به زعم “سیدون هزاره”، از “سرک تا پچک”، آن بود که چرا شهید مزاری به جای کلمه مقدس”شیعه” از عنوان نامقدس “هزاره” برای مردم خود استفاده نموده اند؟ چرا با کاربرد عنوان های همچون: حق هزاره، مردم هزاره، قوم هزاره و هزاره…! کلمه مقدس “شیعه” را کنار گذاشته اند؟
– آن زمان تلاش بسیاری از علما و سران “سیدون هزاره” بر آن بود تا عنوان قومی و نامقدس “هزاره” را مساوی عنوان مذهبی و مقدس “شیعه” معرفی نموده و همچون گذشته عنوان قومی”هزاره” را در زیر چتر “شیعه” پت و پنهان نگهدارند!IMG-20180601-WA0034
– آن زمان بسیاری از علما و بزرگان “سیدون هزاره” شهید مزاری و طرفداران ایشان را متهم به “هزاره گرایی” نموده و با القاب: مائوئیسم، مغولیسم، نیشنلیزم و چنگیزیسیم و… متهم نموده و حکم ارتداد شان را بارها صادر نمودند! در حالیکه عملکرد شهید مزاری دقیقا بر اساس یک واقعیت انکار ناپذیر حاکم بر کشور شکل گرفته بود، زیرا پایه و اساس این خرابستان بر ساختار قومی استوار گشته بود. در زمانی که دیگران نام قوم و ملیت خود را از هر طریقی علم نموده و زنده نگه می داشتند، چرا عنوان قوم “هزاره” همچنان در محاق بوده و گرد و خاک نسیان تاریخی بر خود داشته باشد!؟
****
اکنون برخی از سادات محترم هزاره را چه شده، که همان مسیری را در پیش گرفته اند که شهید مزاری در پیش گرفته بود و درست به همان دلیل مبغوض و مغضوب بسیاری از سادات محترم نیز قرار گرفته بود! در حالیکه عنوان “هزاره” یک عنوان جاافتاده، اصیل و ریشه دار قومی بوده، ولی عنوان: “سید و سادات”، یک عنوان کاملا غیر قومی و اعزازی است!؟
– یعنی بائی جر و بائک لاتجر؟؟؟
****
– به راستی چرا استفاده از نام قومیت “هزاره” مساوی کفر و ارتداد تلقی میگردید؟ ولی حالا استفاده از عنوان غیر قومی “سادات” به عنوان یک “قوم” کاملا حق شمرده میشود؟
– صدالبته ما هرگز مخالف شناسایی سادات محترم هزاره و شیعه به عنوان یک “قوم مستقل” و جداگانه نیستیم، ولی سخن این است که آیا سادات سنی و داخل اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک و… نیز خواهان چنین استقلال قومی هستند؟
– به راستی چرا تنها سادات شیعه و هزاره پرچمدار چنین استقلال خواهی قومی گشته اند؟
****
– در گذشته عنوان”سادات” همواره یک عنوان اعزازی محض بوده و مردم متدین “هزاره” چون این جماعت را منسوب به پیامبراکرم (ص) می دانستند، همیش احترام تام و تمام نسبت به ایشان روا می داشتند. به زعم مردم به شدت مذهبی هزاره، گویی جماعت سادات “تافته جدا بافته” بوده و باور داشتند که “سیدوو”حتی در خلقت نیز متفاوت اند، همانگونه که در چهره و قیافه و ساختار فزیکی ظاهری با هزاره ها تفاوت دارند، زیرا “سیدوو” از نور خلق شده اند و هزاره ها از “خاک”!؟
– برخی از علمای سادات نیز با استناد به احادیث جعلی و دروغین بر این باور مهر تأیید می زدند! حتی حکم حرمت ازدواج دختر سید با پسر هزاره را تحت پوشش همین باور ساختگی و جعلی، توجیه می کردند! البته حفظ نسل پیامبر و ممنوعیت اختلاط نسل سید و هزاره، توجیه نیمه مذهبی و دینی دیگری بود که تقریبا همگان آن را پذیرفته بودند!
– چنین پندارهای با پس زمینه دینی و توجیه مذهبی، جایگاه و مقام اجتماعی سادات محترم را بسیار بالا برده و ایشان را در “رأس هرم” جامعه شیعی قرار داده بود، برای همین تلاش وافر، فراگیر و پیگیر داشتند تا تنها و تنها از واژه مقدس “شیعه” استفاده شود و عنوان قومی “هزاره”، کفر و ارتداد تلقی گردد!
– به خوبی پیداست که اصرار بر کاربرد “شیعه” به جای “هزاره” از یک سو، پوششی بود بر نهان داشتن اقلیت بودن سادات و از سوی دیگر کاربرد عنوان قومی “هزاره” میتوانست علاوه بر آگاهی بخشی به هویت قومی هزاره ها، ایشان را به اقلیت و اکثریت جامعه شیعه و… نیز واقف گرداند، چیزی که اصلا باب میل سیدون هزاره نبود !؟
****
اکنون که زمان و زمانه تغییر یافته و به یمن برکت مقاومت غرب کابل و رهبری خردمندانه شهید بابه مزاری، مردم هزاره کاملا به هویت مخدوش شده قومی خود پی برده و نه تنها همچون گذشته عنوان قومی “هزاره” را برای خود شرم و ننگ نمی دانند، بلکه به آن افتخار نموده و تنها استفاده از همین عنوان قومی را یگانه چتر وحدت تمام هزاره ها از شیعه، سنی، اسماعیلی و… می دانند و نیز تنها راه رسیدن به حقوق پامال شده خود می دانند!
در چنین زمانه ای با چنین اوضاعی، چون ساختار قبلی جامعه شیعه به هم خورده و دیگر نه “هرم مانده و نه رأس هرمی”، سادات گرامی نیز به نیکی پی برده اند که تنها مسیر جبران، همانا رسمیت ایشان به عنوان یک “قوم مستقل” است تا از محاق “اقلیت” بیرون آمده و به عنوان یک “قوم” شناخته شوند!
*****
م، خرمی
۱۲ جوزا ۹۷

98بازدید

یک دیدگاه »

  1. حمید جوزا ۱۶, ۱۳۹۷ در ۹:۳۰ ب.ظ -

    در بین هزاره ها اولین مقصر ملا های جهل فروش هستند که از زمانهای خیلی قدیم تا به امروز هر برتری طلبی جهل آلود سید ها را زیر چتر احادیث و تاریخ های جعلی پوشیش مذهبی دادند و میدهند !
    طبق پژوهش های علمی و تاریخی اصلا وجود سید منتصب به خاندان پیامبر اسلام، دروغ محض و کاملا جهل آلود است ! اگر نظر بیندازید به تاریخ مذهب شیعه بیشترین گسترش و وسعت تبلیغاتی را در زمان حکومت سلسله صفوی ها داشته است و آن هم با هدف سیاسی بوده است. صفوی ها که در اصل از تبار کرد و ترک بودن و زبان آنها ترکی بود بجز شاه اسماعیل یکم که فارسی صحبت میکرد اینها به خاطر مشروعیت دادن فرمانروای خود در بین مردم تازه شیعه شده و درخلا اطلاعات جمعی مردم ادعای سیادت می‌کردند و خود را منتصب خاندان پیامبر اسلام قلمداد می‌کردند و برای گسترش این مفکوره عوام فریبانه یک عده را اجیر کردند و بنام سید اولاده پیغمبر و مبلغ دین در مناطق که منافع این سلسله بود فرستادند به این دلیل هست که هر چه ادعای سیادت دارند در ایران ، افغانستان و ضمنا پاکستان است. برای اثبات این مثاله یک سوال را منطقی باید جواب دهیم و آن اینکه چرا سید در عربستان سعودی، اعراب کویت و سنی های عراق که زادگاه پیامبر بوده است نیست؟؟؟؟!!!!! لطفا در جواب دادن این سوال توجیه نمنید.
    اما از نگاه علمی اگر بخواهید کذب بودن سادات منتصب به پیامبر را اثبات کنید به مصاحبه و تحقیقات دکتر رضا هازلی توجه کنید و یکی از مصاحبه های آن در یوتوب است اگر در یوتوب جستجو کنید و بنوسید سادات کیست؟ ژنتیک سادات این مصاحبه قابل دریافت است و یا به پژوهش دکتر مازیار اشرافیان بناب که متخصص ژنتیک و یکی از مشهور ترین پژوهش گران علم ژنتیک وو استاد دانشگاه پورتموث انگلستان است و روی اقوام ایرانی تحقیقات ژنتیکی و آزمایش دی ان ای انجام داده است و در مورد کسان که ادعای نژاد آریایی دارد و کسانی که مدعیون سید و سادات هست حرف های دارد که پرده از روی دروغ و فریب این شیادان بر میدارد ایشان در تحقیقات خود ثابت کرده است ۹۶ فیصد سادات نه تنها که اولاده پیامبر اسلام نیست بلکه حتا پیوندی به عرب ندارد . در پژوهش ایشان ۳ الی ۴ فیصد سید های ایران ریشه های در بین قوم عرب دارد .
    در اخیر خواهش من از مردم متدین اینست که دست این شیادان را از بین شأن کوتاه نموده و در مقابل برتری طلبی این موجودات مضر مبارزه نموده و سنت های جهل الود دست بوسی و غیره از بین ببرید در این میان با سواد آن و قلم بدستان جامعه مسولیت بشتر ی دارد تا مردم را از چنگ این جهل فروشان نجات دهد.