شام غریبان!

مدبریت ۷:۰۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش

بنام خداوند! 

کربلا امام حسین

 بوی عطر نسیم حسین مقاله دوم !

شام غریبان !   

   مدینه ،  حسین را تنها ی ش گذاشته است !

به سوی  مکه ، وی را رغبت رفتن نبوده است !

کوفه  و شام  ، حسین را به  سلاخی گرفته  اند !

  عشق  به حسین  و ایمان ی  به تشیع  وی، این افتخار  تاریخی   ما  فرزندان  این مرز و  بوم   بوده است  .      که  ،  این  افتخار و شرف    جز لاینفک  اصالت  و هویت  مان  از  دیروز  به  امروز،  و از امروز  به فردا ها    تسلسل   متداوم  تاریخی  خویش را پیموده و خواهد پیمود  !  

امروز در جهان و منطقه ،  این ما  میراث داران  فرهنگ با صلابت  مکتب  حسینی به  شناخته  گرفته شده ایم  . حوزه فارس و ایران باستان ؛   این   یعنی  مهد  پرورش  فرهنگ حسینی کربلا ؛ این جا یعنی   ”   تشیع  ” !

 شب شام غریبان است  !

   و،   آغاز یک ”  تاریخ  ”  دیگری ،   از مظلومیت  فرزند  آدم !

 حسین  و یاران  اش  در  پای  یک  مسئولیت  سخت  عظیم  ،   در خون   شته زده  اندو رفته اند .  زینب  مانده است و مظلومیت وی  و  مسئولیت  تاریخی وی!

 شب شام  غریبان است !    و ؛    از درو دیوار تاریخ  ،  ” مظلومیت  ”  میبارد !      مظلومیت  تشیع !

 شب شام غریبان است !  و ؛ 

 مظلومیت  فرزند زهرا در میان اعراب  ،  و من شیعه در سرزمین افغانستان ! و ،  تداوم   مظلومیت من   در  سینه تاریخ  !      سلاخی  تشیع  ؛    در  جریان  تاریخ ؛  در سرزمین افغانستان !

 شب شام غریبان است  !  و  ،  شب گریه نمودن  !   گریه  یی به قدامت  هزار و چهار صد سال  اشک  ، جاری  بر  چشم های  تاریخ   تشیع  .    که  ،  حسین به شهادت  رسیده است  و  زینب  به  اسارت رفته است ! 

و من   امشب ،     سراپا  درد ام و اندوه ام   و اشک ام !

  درو  دیوار این خانه دارد  اشک  میریزد .   اشکی بر  شهادت  عزیزی  و مظلومیت  مکتب ی   در کربلا   عرب ،   و سرزمین   افغانستان !

و من؛  چه عجب  سرنوشت ام را  با  تشیع   حسینی  در پیوند تنگاتنگ  و گسست  نا  پذیر حس میکنم   . 

 مظلومیت ،  مسئولیت  و شهادت ؛   این  یعنی حافظه تاریخ  تشیع و شیعه در کربلا حسینی و در افغانستان !

 عشق ی به  حسین  و مکتب وی ،  ریشه های وجود ام را   سیراب نموده ؛  حیات  و  بود و نبود ام را به آن   ایدیالوژی  مقدس  حسینی  پیوند زده است .  که  در   اعجاز حسینی کربلا،  رمز های  بس  شگرف  و انسانی  نهفته است !

عشق به حسین و زینب وی، دراوج هق هق گریه و ناله های وا حسینا مادر همرا قطره های شیر از سینه وی در تار و پود شریان های وجودم جاری گردیده و در  سایه قدم های پدر در هنگامه سینه زدن و عزادار بودن به اهتزاز در امده است. تا در این عشق هویت باز یافته ام!

حسین را باید شناخت  بیش از آن که  با کارد و قمه  بر  سر و صورت  خود و دیگران   کوبید!

 که، حسین  مکتب است و پیام ! که حسین  ایمان  است و  به  خود باوری رسیدن  و مسئولیت پذیرفتن  و تحلیل و تشخیص نمودن !  و ؛  ” عمل کردن  ”   !

 حسین  مسئولیت تاریخی خویش را به عنوان یک  امام  ،  رهبر و ” روشنفکر ”   در ظهر عاشورا  به پایان رسانده است .

حسین،  با خون سرخ اش    ،   تعیین   خط  قرمز  میان  حق و باطل را  به  تر سیم  گرفته   و به شهادت رسیده است !

و حال  ،  زینب است و مظلومیت وی      و ،   رسالت تاریخی وی ! 

و حال لحظات  قوام گرفتن  مکتب  تشیع  است  و روئیدن   اندیشه های  حسینی ،   ”  در سینه تاریخ ”  !    

و حال  نوبت پیام رسانی  زینب است  و به قرائت  گرفتن  همان  تعیین  خط قرمز  حسینی    میان  حق و باطل،  در سینه تاریخ     ! 

شب  شام غریبان است  !    شب  مظلومیت   من و مکتب من و  شهادت  رهبر من است ! 

  و من  ”  پیرو ”  با تمام وجود ام  در این مظلومیت ،   قطرات اشک ی  هستم   جاری بر رخسار  تاریخ   !      

چی  سرنوشت ی  ما را به   مظلومیت کر بلا  و به  مسئولیت کربلا  پیوند  زده   است ؟؟

  به شهادت تاریخ  ،  مظلومیت مان  است  و شهادت مان !  مظلومیت و شهادت  از کربلا ؛  تا به امروز  در  افغانستان !

 آ.ه.که چی عاشقانه در پای این مکتب جان داده ایم !! 

  آ.ه.  که  چقدر   صرف به جرم شیعه بودن  ،  به ذبح گرفته شده ایم .

 شب شام غریبان است ! 

  حسین رخت  شهادت بر بسته   و از میان زمینیان  به عروج ملکوت ی خویش پیوسته است  .

 و یزید  د ر کا

850بازدید

کامنت بسته شده است.