شایعه فوت یکی از خانم های اسیر

۱۲:۱۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

downloadسلان دوستان 

جاغوری با آنکه فصل پر طراوت وبا نشاط تابستان شان را سپری می نماید ولی رهزنی های اخیر کاملا بر این شادبی سایه انداخته وفضای حزن اندوه را نمی توان ار رخسار آن پاک کرد وآن حزن را ندید . 

مردم متحیر ونگران  است نگران از فردا .

هنوز از دلشاد خبری نیست آنها منکر شدند برادرش امروز نا امیدانه به خانه برکشته است . 

در مورد اسرای رسنه  شنیده ها حاکی از ان است که یگ از خانم هایی اسیر فوت کرده است . هیچ منابع مستقل آن را تاید نکرده است  خبر بد بد است خدا کند که دروغ باشد . 

این است حال روز مردم امروز در جاغوری 

2,217بازدید

کامنت بسته شده است.