“شرمنده!؟”

“شرمنده!؟”
****
شرمنده از نگاه ی تو، ای کودک عزیز !
دل خون ز رخ ماه ی تو، ای کودک عزیز
***
چشم ام خجل ز چشمه ی پر آب دیده ات
از خط ی، کومه های تو، ای کودک عزیز !
***
شرم از شیار خون، به رخ ماهتاب تو
از خاک زلف هایی تو ای کودک عزیز
***21191917_1033567613412758_6033687906420376296_n
دشمن کجا؟ و مردی و مردانگی کجا ؟
نفرین به دشمنایی تو، ای کودک عزیز
***
در سینه دل کجاست؟ بود سنگ جای دل
بی رحم قاتلایی تو، ای کودک عزیز
***
عاجز من از دفاع تو و از حمایت ات !
سرخ ام ز یک نگاه ی تو ای کودک عزیز
***
گر امن نیست خانه ی خالق برای تو
شاهد خودش، خدایی تو، ای کودک عزیز
***
یا رب بیا به خانه ای پر خون خود نگر
افتاده کشته های تو، ای کودک عزیز
***
شرمنده از نگاه تو، ای کودک عزیز
چشمم چو خاک پای تو، ای کودک عزیز
*****21034692_1033567653412754_6356873671894060165_n
م، خرمی
5/6/96


دیدگاهها بسته شده است.