شعار بی سوادی تغییر کرد !

عزیزالله رحیمی ۳:۲۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
شعار بی سوادی تغییر کرد !

شعار بی سوادی تغییر کرد !1

در ابتدا بی سواد به کسی می گفت که :

۱- خواندن نوشتن را یاد نداشته باشد . طولی نکشید که خواندن نوشتن نتوانست به سواد آدم ها کمک کند .


۲ – با زبان انگلیسی آشنایی نداشته باشد . متاسفانه این ابزار هم نتوانست به عمق این معناه کمک کند .2

۳ – با کامپیوتر آشنایی نداشته باشد و یا استفاده از آن را بلد نباشد . رشد تکنالوژی نیز نتوانست انسان را از این عنوان بی سوادی مبرا سازد .3

۴ – به خودش نتواند آموزش بدهند . با گذشت چند سال از این شعار، این شعار نیز در مقابل مشکلات رنگا رنگ که در جهان امروز بشر به آن موجه است رنگ باخت نتوانست تاب بیاورد . چاره اندیشان ودیگر اندیشان جهان به این نتیجه رسیده که علاوه بر چهار گزینه قبلی .4

۵ – کار آفرین نباشد . خلاصه یعنی کسی که نتواند برای فرزندش کارآفرین وایجاد شغل کند ولو دکتر ومهندس باشد بی سواد است .kafrin

 

با این قید و قیود که عنوان با سوادی  خورده فکر کنم بسیاری از مدعیان سواد تکلیفش با این عنوان مشخص شده است .abshar

متاسفانه این یک حقیقت و واقعیت تلخ است مثل بسیاری دیگر از واقعیت های انسان در زندگی .  ادم ها به این راحتی زیر بار نمی رود  خود را عقل کل خوانده و با سواد تر از هر کسی دیگر می داند . این نوع ادم ها تنها به خودش ضربه زده به جهل مرکب باقی می ماند .

 

940بازدید

کامنت بسته شده است.