شهر سیاه کابل در زیر برف خوابید

مدبریت ۷:۰۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
شهر سیاه کابل در زیر برف خوابید

2صبح امروز شهر کابل  شاهد بارش برف بود. کوهای که کابل را در بغل گرفته است امروز چادر سفید ابرزمستانی را به سر انداخته خود را از دید مردم قایم نموده است. اکنون نیز ابرکابل دانه های برف را برسرو صورت مردمان شهر می ریزد. خدا کند که این سخاوت ادامه یابد.

ابرو باد مه و خورشید وفلک درکارند++ تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 

346

1,251بازدید

کامنت بسته شده است.