صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت

عزیزالله جاغوری ۱۲:۴۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت
حقیر تر از این فرد سراغ ندارم، چون آگاهانه صرفا برای حفظ چوکی بی خاصیت معاونت این همه بی عزتی می کند. فاشیست ها اگرفردی در خدمت بی چون چرایی فاشیست اوغانی نباشد فرصت نفس کشیدن نمی دهد اینه جنرال دوستم شاهد است .

امروز بد بختانه ذلیل ترین اشخاص ناصالحانند، برای ماندن در چوکی حاضرند چنگ به صورت برادرش بزند. این تصادفی نیست نهایت بی عزتی است. حقارت اقای صالح را می رساند.

تاجیک ها را خیلی قبل دو سناریو برایش تدارک دیده است . سناریوی حذف فیزیکی : چون این بخش از تاجیک ها، و کنار آمدن با فاشیست کار دشوار بنظر میرسیدند. این سناریو از ترور مسعود کلید خورد با ترور ربانی ادامه یافت وبا از میان برداشتن فهیم به اوج خو رسید . مشکل فاشیست ها با تاجیک ها تنها سیاست مداران انها نیست، بلکه نسل نو که در میان آنها ظهور کرده، بسیار خطرناکتر از سیاست مدارهای سنتی انها است. رهبری فکری این نسل نو را پدرام به عهده دارد. به دلیل پاک بودن شخص پدرام ونفوذ مردمی اش فعلا سراغش نرفته ، ولی ترجیح داده که دستهای او را قطع بکند. دست های پدرام همان نسل جوان مثل سیاوش است .
فاشیست ها چاره جز حذف فیزیکی این نسل ندارد. برداشتن یما سیاوش و… را در راستایی همین سیاست باید جستجو کرد. امروز حال روز گار تاجیک ها از همه بد ترند چون هم در بدنه قدرت هست وهم شاهد قلع وقمع وازبین رفتن روشنفکران شان است. ازان بد تر که بنام صالح تاجیک حفاظ امنیتی یک ازادیخواه تاجیک را بهم ریخته می شود وچراغ سبز به تروستان میدهند میتوانید حمله کنید این کثیف ترین کار وحقیر ترین چهره ای را به نمایش می گذارد. صالح بنام تاجیک حتی اگر دستور دهنده هم نمی بود در مقابل چنین جسارتی اگر هیچ کاری هم از آنها برنمی‌آمدند ان وقت اگر صالح از غصه دیق میکرو ملامت نداشت . حال اگر خود او دستور دهنده است این استصال کننده درد آور است.
خدای نخواسته اگر مشکلی برای پدرام پیش بیاید نسل تاجیک به پنجاه سال عقب برخواهند گشت. چون باوجود این همه فریاد عدالت خواهی، هنوز برای بدنه تاجیک حرف او قابل فهم نیست. بیشتر حرف پدرام در میان هزاره ها خریدار دارند چون از درک بهتری برخوردارند.
هنوز تاجیک ها راه سختی در پیش دارند. اگر نسل جدید شان درفکر سروساماندن شان نباشد، روزگار مشمعص کننده در انتظار شان است. درقدرت باشی کاری ازت برنیاید یا درخدمت افکاری فاشیستی باشی این وضعیت عذاب آور است . تاجیک ها دقیقا درچنین حال روز اند.
برخورد صالح وکار ناصالح اش ربط به پدرام وقوم تاجیک ندارد ، بلکه ناصالح با کل ازادیخواه همه اقوام طرفند. باین کارش وبرداشت موانع حفاظتی دکتر پدرام، از این تاریخ اگر اتفاق برای دکتر پدرام بیافتاد شخص صالح مسول است با این کار نابخردانه اش مسولیت هر نوع اقدامی به عهده شخص ایشان گذاشته خواهند شد. دست همه عدالت خواهان به یخن شما خواهند بود . تمام .

76بازدید

کامنت بسته شده است.