صدای عدالتخواهی از بامیان : اعلام حمایت طی یک کنفرانس مطبوعاتی، از طرح جامع ارتقای مناطق جاغوری، و … به ولایت

مدبریت ۷:۲۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
صدای عدالتخواهی از بامیان  : اعلام حمایت طی یک کنفرانس مطبوعاتی، از طرح جامع ارتقای مناطق جاغوری، و … به ولایت

۱۰

ما عدالت و برق را برای همه می خواهیم وخواسته ایم. در این راستا و در عمل بیش از همه تلاش کرده و هزینه شان را نیز پرداخت کرده ایم . در این راستا ثابت قدم هستیم ،جز افتخارات خود می دانیم .

ولی دیگران هم ولایت شدن جاغوری را مثل ما جاغوری ها بخواهند . اگر روز شاهد چنین رخدادی بودیم آن وقت دیگر به یقین به شعور سیاسی رسیده ایم و گرنه باید حالا حالا انتظار کشید .!!! این درد ورنج مضاعف را تحمل کرد .

***

چند ساعت از این نوشته من در فضای مجازی نگذشته بود که چشمم به این اعلام دادخواهی برخورد . دیگر در شعور سیاسی بامیانی های عزیز نباید شک کرد .

این اتحاد و همدلی ستودنی است نه اتحاد چند معامله گر .

***

صدای عدالتخواهی از بامیان  : اعلام حمایت طی یک کنفرانس مطبوعاتی، از طرح جامع ارتقای مناطق جاغوری، و … به ولایت

شهروندان آگاه و همیشه در صحنه بامیان!
چنانچه واقفید، حکومت های مستبد و تبعیض پیشهه افغانستان از گذشته تا اکنون، با اعمال سیاست های انحصارگرایانه، مناطق مرکزی هزاره نشین را باوجود داشتن نفوس زیاد و جغرافیای وسیع، از داشتن واحدهای اداری متناسب با نیازمندی ها و معیارهای ملی، محروم نگهداشته و در تاریکی انکشاف و ترقی قرار داده است، لذا مردم بامیان بخاطر تأمین عدالت و انکشاف متوازن، از طرح جامع ارتقای مناطق جاغوری، دایزنگی و بهسود به ولایت، جدا اعلان حمایت نموده و طی کنفرانس مطبوعاتی، از دولت خواستار عملی شدن این طرح میگردند.
زمان: روز سه شنبه، مورخ ١٣٩۵/١١/١٩، ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر
مکان: شهر بامیان، چوک عدالت خواهی (الکین) 

923بازدید

کامنت بسته شده است.