طالبان کتابهای که توقیف کرده بودند آزاد کردند .

مدبریت ۹:۴۸ ق.ظ ۱۶

سلام دوستان نایبی

یک ماه قبل موتر حامل کتاب مربوط ولسوالی جاغوری در مسیر غزنی الی جاغوری توقف داده شده و با مذاکرات مکرر نمایندگان محلی جاغوری با طالبان آنان وعده سپرده بودند که کتاب ها را رها خواهند کرد .

با وجود تماس های مکرر با طالبان بلاخره تعداد از کتاب ها رهای پیدا نموده است اما تعداد کتاب های مکتب در بخش تعلیمات مدنی توسط طالبان ضبط گردیده وبقیه کتاب ها در مدیریت معارف جاغوری موجود رسیده است .

آقای نایبی مدیر معارف جاغوری می گویند توزیع کتاب ها در تمام مکاتب جاغوری آغاز گردیده و احتمالا کتاب های درسی در تمام مکاتب جاغوری توزیع و شاگردان از آن مستفید خواهند شد.

و همچنان در این زمینه  گفتگوی داریم با جناب آقای محمد یوسف نایبی مدیر محترم معارف جاغوری که توجه تان را به آن جلب می نماییم .

جاغوری یک : جناب محترم آقای نایبی چنانچه شما در جریان هستید یک موتر حامل کتاب معارف جاغوری که شاید حدود یک ماه می شود طالبان در ساحه قره باغ توقیف کرده بودند و حالا ما شنده ایم که کتاب ها را آزاد  کردند و فعلا در ولسوالی جاغوری رسیده است در این رابطه لطف نموده معلومات بشتر ارائه بفرماید که چطور شده طالبان جلوی کتاب ها نگرفته ان برای مردم ولسوالی جاغوری فرستاده  است ؟!!!!.

آقای نایبی مدیر معارف جاغوری : بنام خداوند بزرگ نخست از همه سلام های گرم و صمیمانه خویش را  خدمت خوانندگان سایت جاغوری یک تقدیم نموده از بارگاه ایزد منان تمنا داریم ، هموطنان عزیز ما در هر کجای که تشریف دارند صحمت و موفق بوده باشند. در رابطه به سوال تان باید بگویم همانطوریکه شما هم در جریان هستید در حدود چهار موتر کتاب سهمیه معارف جاغوری از طرف ریاست معارف منظور شده بود که ما باید آن را به جاغوری انتقال می دادیم .

همچنان همان قسم که همه مردم ما در جریان قرار دارند  مسیر راه ها ناامنی موجود می باشد که حتی مقامات دولتی از این مسیر ها به مشکلی عبور مرور می کنند .

ما ناگزیر باید کتاب ها را به یک شکلی انتقال می دادیم آن هم باید مخفی انتقال می شد  بلاخره با یک موتر وانی که از منطقه غزنی هستند و در جاغوری رفت آمد می کند . معتمد ما با آنها تماس گرفتند و بلاخره قرار بر این شد که از طریق موتر آنها کتاب ها به جاغوری انتقال پیدا کند . که آنها توانستند سه موتر آن را موفقانه به جاغوری انتقال بدهند بخاطریکه این موتر وان در سال های قبل هم اموال معارف را برای ما انتقال می دادند.

ولی متاسفانه موتر چهارمی در مسیر راه در منطقه مومند که ساحه جغتو و جرمتو می شود در همان ساحه به کمین طالبان بر می خورد.  وقتی موتر را طالبان تلاشی می کنند که کتاب است موتر را با خودشان  به منطقه رشیدان انتقال می دهند.

و از روزی که بنده از موضوع اطلاع پیدا کردم در قدم اول اطلاعات خود را برای مقامات ذیصلاح رساندم تا آنها بتوانند از طریق دپلماسی یا از طریق زور و یا از هر طریق که ممکن باشد کتاب ها را از چنگ طالبان نجات بدهند . همچنان با ریاست معارف ، با شعبات مختلف ، با امنیت ملی و با قوماندانی امنیه و مقامات  جاغوری نیز در تماس شدم . بلااخره تمام آنها راه های را جستجو کردند اما هیچ راه برای  رهای یا نجات کتاب ها را پیدا نتوانستند. بعد از آن خودم  شورا مردمی ولسوالی جاغوری را دعوت کردم و آنها با پیشانه باز پذیرفتند آمدند جلسه شکل گرفت  خود با یک نفر از اعضائی نظارت در جلسه شرکت کردم و خواست خود را به مردم مطرح ساختیم که دوستان قبول کردند گفتند اگر از طریق ما کتاب ها  آزاد شود ما حتما این کار را می کنیم .بلاخره اینها هم حرکت کردند که یک سلسله کاری های هم داشتند و یکی از موضوعات همین مسئله کتاب بودکه آنها رفتند در ولسوالی قره باغ با طالبان  نشست داشتند و در رابطه به مسائل کتاب با آنها صحبت می کنند آنها می گویند ما این کتاب ها را برای تان می دهیم مشروط به اینکه ما این موضوع را با والی خود(طالبان) که در ولایت غزنی توظیف هستند صحبت کنیم و این مسئله همین قسم ماند و ما ارتباط  با نفر موتروان داشتیم ایشان می گفتند که برای ما وعده داده اند که کتابها را پس میدهیم اما امروز فردا می کنند شاید کتاب ها رها شود.

تا اینکه طالبان برای آنها گفته بودند یک تعداد کتاب های را می بینیم که خلاف اسلام است که از جمله کتاب های تعلیمات مدنی است و کتاب های تعلیمات مدنی را برای تان نمیدهیم تا وقت که از موتروان ضمانت می گیرند شما به ما تعهد بدهید که دیگر مال دولتی را انتقال نه میدهم و ضمنا به موتروان وظیفه می دهند که شما از ریاست معارف یک مکتوب بیاورید که دیگر این کتاب ها چاپ نه می شود . وقت که ما این موضوع را به ریاست معارف انتقال دادادیم ریاست معارف گفته بودند که این کار از صلاحیت ما نیست چون کتاب ها از طرف وزارت معارف به چاپ می رسد.  ما مکتوب را برای مدیر معارف منطقه رشیدان نوشته می کنیم که ایشان هم  مربوط دولت است تا معارف از طریق خود یک راه حل را در آنجا جستجو کند. بعد از آن ریاست مکتوب برای مدیریت معارف رشیدان نوشته می کنند که بلاخره مدیر محترم رشیدان جناب آقای اسرائیل با طالبان نشست های داشتند و بعد کتاب ها از طریق همان نماینده ما برای ما نوید دادند که ما کتاب ها را از چنگ طالبان آزاد کردیم  منتها در حدود ۹۰ کارتن کتاب تعلیمات مدنی را  گرفته اند . متباقی کتاب ها را به زودی در  جاغوری انت
قال می دهیم .

تشکر مدیر صاحب حال با نبود تعلیمات مدنی که مضون درسی است چه کارمی کنید ؟

مدیرمعارف جاغوری : بلی یک مضمون مکتب است و ما گزارش را به ریاست معارف دادم که کتاب ها جاغوری رسیده صرف تعلیمات مدنی را به ما نداده اند یعنی آنها خبر شده اند . و ما لیست را دوباره  به غزنی انتقال می دهیم کتاب در آنجا توزیع میگردد و معتمد ما در غزنی حضور خواهند داشت وتلاش می کنیم که تا از ریاست دوباره جبران شود.

و در رابطه به سوال دیگر تان که موضوع توزیع کتاب ها بود باید عرض کنم که همان قسم که خودتان هم در جریان هستید تعدد مکاتب در جاغوری خیلی زیاد است که در حدود ۹۴ باب مکتب می باشد  و توزیع آن مشکل است . بنا ما هیئت توزیع داریم از بخش نظارت با شمول معتمد معارف جاغوری که روی پروگرام و تقسیم اوقات روزانه  ۱۰ مکتب در پروگرام دارند و توزیع صورت می گیرد. همچنان خودم شاهد صحنه هستم که تمام پرسنل ما از اعضا نظارت شروع تا چوکی دار هر کدام به نوبه خود  در ارتباط توزیع سهم دارند و دو روز شده که ما توزیع را شروع کردیم و در حدود ۴ مکتب توزیع شده است .

تشکر مدیر صاحب :  معلمین بعضی  از مکاتب جاغوری از روند توزیع کتاب ها  شکایت داشتند از نظر خود تان چقدر در توزیع کتاب ها تعادل صورت می گیرد ؟

آقای نایبی مدیر معارف ولسوالی جاغوری : ای حرف روشن است که مردم ما هر کسی که باشد یک قسم طمع  یا خود خواهی را  دارند و کوشیش می کنند کارشان را  هر قسم که باشند باید راه بی افتد . عرض کردم که به اساس تقسم بندی توزیع کتاب ها صورت میگیرد و آنهای گفته اند غیر عادلانه است من فکرمیکنم خواست بعضی مکاتب یک مقدار زیاد است و کوشش می کنند که در مکتب خود یک جلد کتاب یا دو جلد کتاب بشتربا خود انتقال بدهند.

ولی من در حضور همه آنها و در حضور هیئت نظارت گفته بودم که شما کوشش کنید این کتاب ها به تمام شاگردان مکاتب برسد و قسمی نشود که یکی از ادارات مکاتب چند جلد کتاب ذخیره داشته باشند  و در مکتب دیگر یک شاگرد بدون کتاب بماند این درست نیست .

و موضوع دیگر اینکه  : جا داشت آنها شکایت شان را مستقیما با من  در میان می گذاشت و تا حالا به ما چیزی نگفته و امروز توزیع در مکاتب های آنها صورت می گیرد .

اما من فکر می کنم اگر اول به فلان مکتب توزیع صورت گرفته و اینکه از مکتب آنها شروع نشده فکر کنم بیشتر شکایت ها از این دست است ما نمی توانیم همزمان در همه جا پخش کتاب را آغاز کنیم  از هر کجا که شروع کنیم همین حرف حدیث است .

تشکر مدیر صاحب شما چه هدایات برای مکاتب داده اید ، مثلا چطور کتاب های جدید را مورد استفاده قرار بدهند شاید خیلی موضوعات اش با کتاب های چاپ کهنه فرق کند ؟

مدیر معارف جاغوری : از صنوف ۷ الی ۹ تغییرات در مضامین آمده است و اما کتاب های دوره ۱۰ الی ۱۲ به شکل سابق باقی است .

منتها برای مکاتب در شروع سال تحصلی هدایت داده بودم که شما تقسیم اوقات را از نصاب تعلیمی جدید آماده کنید ولی متاسفانه کتاب ها برای ما دیر تر رسید که حتی تقسیم اوقات آماده شده اما کتاب شان برای شان نرسیده است . طرزالعمل طوری بود زمانی که کتاب ها توزیع  شود بعد از آن مطابق به همان درس ها شروع شود.

وما برای شان گفته بودیم  تا وقتیکه کتاب توزیع نشده از همان کتاب های سابقه های سابقه باید استفاده کنید و زمانی که کتاب های توزیع  شد دوباره می شود که خود را با سیستم جدی عیار بسازیم .

تشکر مدیر صاحب شما قبلا گفته بودید اگر کتاب ها از پیش طالبان رها شود در جاغوری بیاید وقتی کتاب ها را توزیع کنیم به کل مکاتب جاغوری می رسد فکر می کنید محاسبه درست کرده باشید کتاب ها کافی است برای کل مکاتب جاغوری ؟‌

مدیر معارف جاغوری : به جز مضمون که طالبان دور داده اند من مطمئین هستم که برای تمام شاگردان ما کتاب می رسد .

تشکر مدیر صاحب فکر می کنید تا چند روز دیگر توریع کتاب ها تمام خواهند شد در حالی که سال هم ناوقت شده است ؟

آقای نایبی مدیر معارف جاغوری : همانطور که شما هم در جریان هستید نظر به ضیق بودن جای که فعلا ما کتاب ها را به واتاق ها ذخیره کردیم و کتاب ها از صنوف مختلف و مضامین مختلف با هم از موتر ها پاین شده و جدا کردن اش کمی وقت را می گیرد. به همین خاطر انشاء الله در ظرف ۱۰الی ۱۲ روز برای مکاتب توزیع می نماییم .

تشکر از جناب محترم استاد محمد یوسف نایبی مدیر محترم معارف جاغوری که وقت گرنبهای خود را در اختیار سایت جاغوری یک قرار دادید .

در خصوص راه های مواصلاتی کدام فرج حاصل نشده مشکل کماکان باقی است بعضی ها به هردلیل اگر خیلی کار ضروری داشته باشد ظاهرا دست به خطر زده از مسیر گیلان وناهور با ترس لرز تردد می نمایند .

تا گزارش بعد التماس دعا

مومن زاده مرکز جاغوری 

+;نوشته شده در ;پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت;۹:۴۸ توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;

1,822بازدید

۱۶ دیدگاه »

 1. لطیف جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۰:۰۷ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۷

  در دشت قره باغ روز چهارشنبه تعداد زیاد کاروان اردوی ملی دیده می شد که به طرف زردالو در حرکت بودف که ماعکس هم ازش گرفتم امانمبدانم که ابا امکانات پوسته امنیتی بود یا کدام جای دیگر میرفت

 2. بسم الله احمدی جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۴ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۴۴

  لعنت براین دولت و این وضعیت که برای دانش آموزان ما تا هنوز که نصف سال تحصیلی گذشته است کتاب که از ابتدایی ترین امکانات درسی است توزیع نشده!!
  برادر! حمل چند موتر کتاب مگر چیست؟ از راه ناهور و… حمل نمایید.

  به نظر من مشکل اصلی از رئیس معارف طالب رشوه خوار غزنی است. زمانی که ما در مکتب بودیم بهانه نداشتن دولت بود. حالا با داشتن مکتبی که بزرگترین شعار و بهانه اش برای گدایی و دذدی در دنیا همین توجه به معارف دختر و پسر است بازهم کتاب تا حالا توزیع نشده. اگر هم توزیع می شود به همه نمی رسد واگر هم به همه می رسد مضامین دینی شان نمی رسد.
  درحالیکه خبرگزاری پژواک همین چندی پیش اعلان نمود برا ی دانش آموزان قندهار نا امن و بدخشان و دوسه ولایت دیگر که یادم نیست، حتی لب تاب و میکروسکوپ و وسایل دیگر آموزشی توزیع شد که هزینه اش را امریکا و جاپان و کانادا پرداخت کرده بود. اما برا ی مردم ما، دولت طالبانی و رئیس طالب معارف غزنی حتی کتاب را رواندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  باید حداقل، فقط همین کتاب را بیشتر از تعداد دانش آموزان وارد کنند. ولا اگر خفه نشوید مدیر معارف ماهم کم کم مثل رئیس معارف غزنی طالب می شود. مدیر صاحب! ساده نباش. اگر ده موتر کتاب لازم است خیلی جدی و محکم پنجاه موتر کتاب سفارش بده. با اینگونه دولت باید اینگونه برخورد را بلد شد. اگر هزار معلم لازم است بیست هزار درخواست بده تا هزار معلم اوکه شود و…

 3. بسم الله احمدی- ادامه ... جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۷ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۴۷

  درخواستهای تانرا مستقیم در کابل به وزارت معارف بیارید. اگر اوکه نشد مستقیم به دفتر مرکزی یونیسیف ببرید صد در صد اوکه می شود. دولت خائن کتابهای الکترونیک مضامین درسی را در سایت معارف نمی گذاشت بچه های ما از طریق نهادهای بین المللی دنبال کردند آخرش گذاشت. در آخرین مر حله اگر کدام وخت مجبور شدید از کتابهای اکترونیک و فایلهای PDF درسی استفاده نموده خود تان پرینت بگیرید. البته این روش را توصیه نمی کنم چون ما آزره بُرو هستیم اگر این راه را یاد بگیریم دیگه به دولت مراجعه نمی کنیم ویک عده دکاندار خودشان پشت سرهم چاپ کرده تجارت می کنند. فقط برای موارد اضطراری این کار را کنیم. فایلها را هم داونلود و بایگانی کنید چون دولت شدیدا دنبال بهانه است تا یک رقمی آنها را از سایت بردارد که در دسترس مردم اطراف قرار نگیرد. برعکس دیگر کشورها، اینجا دولت از با سواد شد ن مردم خود می ترسد گرچند به ظاهر معارف دوست خود را نشان می دهد. چون آگاهی کلید پیروزی در مبارزه با استبداد و تبعیض قومی است. اگر امروز من وتو سواد نداشتیم کجا روزانه هزاران نفر از این همه مطالب شیرین و مفید در هرجای جهان استفاده می توانستیم و فکرمان جهت داده می شد؟ موفق باشید.

  در آخر از مومن زاده عزیز نمی دانم چقدر بایدتشکر کنم؟ چون ارزش این اطلاع رسانی و بحثها وتحلیهای مفیدی که روی آن قرار می گیرد برای مردم ما بیش از هر کار دیگر است. و خوشبختانه بیشتر توسط جوانان نیز صورت می گیرد. همه اینها مرهون زحمات مومن زاده عزیز است. فقط می توانم بگویم: بیرار گل خیربیبینی!

 4. حاجی نصرا لله. جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۰ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۵۰

  فکر می کنم دولت طالبان اصلی از دولت کرزی طالب کده زیادتر حرف شان برای مردم و مدیران غزنی و… تاثیردارد سیل کنید که همه شان چقدر خوب ده تورای طالب جان شی گوش مونن. دولت کرزی یک بازیچه شده بلد ه مردم.

 5. امان-تهران جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۱:۰۷ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۷

  آقای مومن زاده ممنون از گزارش خوب ومفید تان .زحمات تان جبرا ن نا پذیر است .
  من به نو به خودم خوشحالم که کتا بهای شاگردان ومکاتب جاغوری بلا خره تامین میشود خدا کند همانطور که آقای نایبی فرمودند کتابها آنقدر باشد که به تمام شاگردان زحمتکش جاغوری برسد وازاین بابت مشکلی پیش نیاید .بخاطریکه تا حالا هیچ یک از مکاتب جاغوری بقدر کافی کتاب نداشتند وشاگردان از این بابت خیلی ضربه میدید .
  اینکه طالبان کتابهای مضمون مدنی را پس نداده خیلی بد شده حالا تا دوباره ریاست معارف بخواد جبران کند سال تحصیلی به پایان میرسد .خدا لعنت کند این طالبان ظالم را !!!

 6. کریمی جوزا ۲۰, ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۴ ق.ظ -

  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۱۴

  شهادت جنرال داوود؛ لزوم توجه به کادرسازی‌ـ تربیت مدیران و رهبران آینده .

  http://mandegardaily.af/spip.php?article7285

  دوستان تاجیک ما به فکر ساختن داود ها و رهبران آینده هستند ماهم به فکر تربیت ابوذرها وضحاکها و شجاعان و خدمتگذاران آینده باشیم. همه ملتهای تحت ستم باید به فکر آینده شان باشند.

 7. حسن هزاره جوزا ۲۱, ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۳ ب.ظ -

  شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۵۳

  سلام
  بسم الله احمدی شما وقتیکه کدام شکایت دارید سخن تان متوجه یک ویاچندنفر میباشد نه اینکه برای دولت لعنت میفرستادی من خودم دردولت هستم درداخل دولت بسیارمردم است همه شان رانمیشه که مثل آدم های نیمسه واری (کور) به یک چشم دیدوتوحالامرامجبورکردی که من بیگم لعنت برخودت بااین گپ زدن ات.
  بعضی دوستان وقتیکه میاید درقدم اول اصل مطلب رامکمل نخوانده ودویده بالای نظر کلیک کرده وهرچه که دلش خواست چهارطرف آنرادرنظرنگرفته که من چه مینویسم، فرفره نوشته کرده ازیک خبرچند خبردیگرمیسازند.
  نظرباید مختصر باشد که همه آنرا خوانده وازجمله اش استفاده کرده بتواند، اگرآنرا (فلانی خوان – ادامه، شاکوکورجان ادامه) بنویسی باالاخره اگرپنج نفر همین طوری نظربدهد دیگر ازیک خبر ۵ خبردیگرجورمیشود.
  حسن هزاره> بگرام افغانستان

 8. نصوار پک جوزا ۲۱, ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۶ ب.ظ -

  شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۲۳:۱۶

  اکر کلی گی مامور و جنرال و رابر شونن پس نصوار ه کی جر کینه او ؟؟ مامورین منطقه جاغوری هم کی جان دیرن باید یک رقم جان خوره حفظ کینن . یاعنی مثل آخوندوی مو هم خدا و هم خرما. هم ده دولت کار کینن و هم ده پیش مردم پوز بید ین و هم همرای طالب جان کر کر کینن . اینه امی ره موگیه سیاست . یعنی هم ده نال و هم ده میخ . ای کی منطقه ازره جور موشه یانه بخشی ازونا کشکو هسته ایره موگیه دولت فاسد و کارمندان لومپن و ریشوت خور . او لالی نصوار دیری ؟ بیدی یک پک !

 9. بسم الله احمدی به نفوذی جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱:۰۵ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۵

  حسن هزاره جان خوب می شناسمت که هزاره نیستی. کورهم می فهمه که دلده شوره. فکر کردی مردم ما اوقدر ساده یه که یک جاسوس خارجی را نفهمه و به فتنه هایش گوش بدهد؟
  مه در باره سرنوشت خود و مردم عزیز خود می نویسم. به کوری چشم حسودان وبی سوادان بیشتر وبهتر هم می نویسم. همه مردم خودرا حتی آنهایی را که به ایشان شدید ترین اعتراض دارم نیز، قلبا دوست دارم و به مردم آگاه و درحال رشدخود افتخار می کنم. مردم ما تا چند سال دیگر از طریق علم و معرفت وبیداری و برادری به اوج عزت و عدالت خواهند رسید.
  تو از اینکه در سایتهای مردم ما،جوانان مشارکت فعال دارند و با دقت و ظرافت نظر می دهند از حسادت و کینه بمیر. خیلی خوشحالم که هم اکنون دل و درونت آتش گرفته !!!!!!!!
  من می نویسم. من به مردمم عشق می ورزم. من انگیزه پاک و خدایی دارم. از زندگی ام لذت می برم چون هدف والا دارم. تو برو قاچاقبری ودذدی کن برو….

 10. بسم الله احمدی- ادامه جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱:۱۲ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۱۲

  نظر دهنده ی که نامت را حسن گذاشته و خودت را هزاره گفته ی . به نظرم آشنایی زیاد با ادبیات رسانه ی نداری! منظور من از دولت خائن یا دولت فاسد یا… همان قبضه کنندگان و گردانندگان رسمی دولت و سیاستهای خائنانه اش هست.
  درثانی دولت یک شخص حقوقی است نه حقیقی. نکوهش و لعن دولت به معنی انزجار از سیاستهای دولت است وبه هیج شخص حقیقی خصوصا به شما اگر واقعا هزاره و در بگرام باشی برنمی خورد. برای صحبتهای بیشتر می توانیم در دانشگاه کابل با همدیگر از نزدیک صحبت کنیم.

 11. حسین هزاره جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱:۱۴ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۱۴

  حسنک جان! بیلو که مردما هزار نظر بدیه. زور ده بله خودشیه . تو اگه خوشتو نماد نخوان اوقندولک.
  با عرض معذرت از استاد احمدی عزیز.

 12. لیلا نبی زاده جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱:۲۴ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۲۴

  اوهو، اوهو…
  نصواری جان بازم آمدی؟ مانده نباشی. خوب شد بازم بیدرا شدی کجابودی ای دوسه روز؟ آفرین بچگگ خوب نظر می تی! مقصد اگه نصوارتو پوره بود یگان دانه شعر ام پرتاو کو بچه خاله!

 13. نصوار پک جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۴:۲۷ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۶:۲۷

  به لیلا آغی !
  آغی جان سلام ! توت استه و فصل زرد الو ؛ امید کاسه دوغی لیلا آغی بخشی بیرار خو ده سایه توت بیره !!

  پل متک موروم نصوار خریدو
  بانی نصوار موروم دلدار ره دیدو
  پل متک یار مه نیه خدا جان !
  جاغوری بوروم الی یا کی مالستو ؟

 14. حسن هزاره جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱۰:۰۸ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۸

  سلام بازدیدکننده گان عزیز!
  بسم الله جان گفتی که خوب مرامیشناسی که من هزاره نیستم وجاسوس هستم؛ عزیزم من مجبورنیستم که اسم خودرا این وآن بگذارم اسم من حسن است وملیت من هزاره است وبه آن افتخارمیورزم ازهمان خاطر اسم مکمل خویشرا حسن هزاره گذاشتم..
  میخواستم که بیشتربجواب بسم الله جان که دردانشگاه کابل درس میخواند بنویسم امافایده ندارد مثل نظریه های سابق که دوستان میدادند ازچوکات میبرآید چون یکی من تند بنویسم ویکی اون تندتر درآخرگندش میبرآید.
  بیرارجان گلم من نه حسود هستم ونه باکسی حسادت دارم ونه ازحسادت میمیرم وافتخاردارم که قوم غیورمان به شمول شما امروزدردانشگاه های کشوردرس میخواند وازشماکرده بیشترمن افتخارمیورزم؛ مثل است که میگه باخدا زده گان وباخداداده گان ستیزه مکن که اونرا خدا زده ویا خداداده است؛ وحالا توکه دردانشگاه درس میخوانی پیش کسی درس میخوانی که اون شخص ازدولت است وبه کسی که لعنت بفرستی وبازشاگردی اش کنی خودت ازجمله کدام کسان به حساب میایی؟
  میخواهم که راجع به فساد وفساد بازی دولت کمی بگویم که دولت هیچ وقت مردم رالدوکوب نکرده که توبرای من رشوه بده این ازبرکت بیغیرتی ماوشماست که مثل راه پاکستان پیسه ما تیاروآماده است درسرجیب مثل هزاره گی است که میگه کمی کی چشمای خوره آله بوله کرد پیسه پیش مونیم..
  چرامردم دیگرکارخودرابه زور بازو وقدرت خود اجرامیکند اما ماوشما اگربرای تذکره گرفتن درسنگماشه هم برویم اون که حق قانونی ماوشماست حق خویشراتوسط رشوه میگیریم.
  چرادرهرجای رشوه میدهیم؟ باید علت آنراپیداکنیم وبعد دنبال فرستادن لعنت برهمه برویم.
  حسین جان هزاره گفته بود که اگرخوش تونماد نخوان من کدام شکایت خاص ندارم راجع به نوشتن دوستان اون صرف یک نظرشخصی مثل یک پیشنهاد بود که مختصر باشد که همه ازآن استفاده خوب کرده بتواند چون نظروتحلیل ازاصل جمله کرده مهم تراست؛ به هرحال اگر ازنوشته های من رنجیده باشین باعرض معذرت.
  برادرگفتنی من زیاد است اما کمی احساساتی کردی مرا نمیخواهم که بیشتربنویسم انشاالله بعدآ حرف های دل مان رابادوستان شریک میسازیم.
  حسن هزاره بگرام افغانستان

 15. alireza12113 جوزا ۲۲, ۱۳۹۰ در ۱۰:۲۰ ب.ظ -

  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۲۲:۲۰

  جالب است واقعا !
  خداوندا این گروه را اگر قابل هدایت هستند هدایت کن وگرنه آنان را از جلوی آبادسازی کشورم محور بگردان

 16. نصرالله جوزا ۲۳, ۱۳۹۰ در ۱۲:۰۶ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۰ ساعت: ۱۲:۶

  به نظرمن نظرها اگر دارای کلمات رکیک و فحشهای کوچه و بازاری نباشد بایدهمه اش نشر شود. تا خوب شسته و رفته شوند. فرق نمی کند زیاد باشد یا کم. من حوصله نوشتن نظر ندارم نظرهای دیگران را می خوانم اما تحت تأثیر یک جانبه نظرات قرار نمی گیرم. اگر جوانان را تشویق کنیم بیشتر نظر بدهند بهتر خواهدبود. سایتهای داغ و شلوغ همیشه نظرات بسیار زیاد و مختلف دارند. مثل کابل پرس، خاوران، تاجیک میدیا، جمهوری سکوت و…….