طرح امنیتی در جاغوری

محمد جواد برهانی ۱:۵۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
طرح امنیتی در جاغوری

طرح امنیتی در جاغوریScreenshot_۲۰۱۷۰۸۲۰-۱۸۲۳۱۹_1
شورای انسجام و شورای علما جاغوری جلسه ی را در روز پنجشنبه هفته گذشته دایر کرد که در ان روی مسائل امنیتی جاغوری بحث شد.
جمعیت زیادی در جلسه حضور یافتند و کلام نورانی قران کریم اولین سخن مجلس بود.
آنگاه مدیر حقوق، ولسوال، الحاج عرفانی وکیل و دکتر حکمت سخنرانی کردند.
سخنران بعدی قبل از اعلان قطعنامه حقیر بودم.
خلاصه سخنرانی حقیر در جلسه امنیتی
بخش اول صحبتم درباره پرهیزهای امنیتی بود که مباحث زیر در آن مطرح شد:
۱. پرهیز از غفلت
۲. پرهیز از خود زنی
۳.پرهیز از تفرقه
۴. پرهیز از نا امیدی
۵. پرهیز از ناامنی
بخش دوم پیشنهادات بود که در ان نکات ذیل بیان گردید.
۱. تشکیل یک کمیسیون امنیتی – مشورتی از اقشار مختلف جاغوری، مالستان، ناور و قره باغ.
۲. فشار اوردن کمیسیون روی دولت و خواستن ایجاد و تامین امنیت شهروندان جاغوری و مالستان که به گفته والی غزنی مورد تهدید است.
۳.خواستار استقرار قطعات اردو در مرزهای مالستان و جاغوری.
۳. خواستار ازدیاد پولیس در جاغوری و مالستان
۴. خواستار ازدیاد پولیس اربکی در جاغوری و مالستان
۵. دولت اگر نمیتواند امنیت را بگیرد باید برای حمایت از ملت به انها اسلحه بدهند تا از خود دفاع کند.
۶. اگر گزینه فوق را دولت نمیکند به مردم اجازه دهند مسلح شوند.
۷. اگر با گزینه ششم موافقت نشود انگاه مردم باید خود مسلح شوند و برای دفاع از ناموسش خود را مسلح کنند.
۸. جوانان باید بصورت منظم آموزش نژمی ببینند و مناطق آسیب پذیر مورد شناسایی قرار گیرند.
۹. تا حد امکان تلاش گردد امنیت حفظ شده و از هرج و مرج اجتناب گردد.
۱۰. دولت محلی اعتمادش را که از دست داده برگرداند و مردم برای تقویت دولت تلاش کنند و از دولت کفایت و از مردم حمایت باشد.
۱۱. ولسوالی جاغوری وظیفه دارد تا جلو فساد را گرفته و برای امنیت مردم تلاش کند.
۱۲. در پایان اقای حیدری رئیس شورای انسجام متن چاپ شده را برای مردم خواند و از همه مردم بصورت مکتوب نظر خواهی شد.

351بازدید

کامنت بسته شده است.