عبدالرزاق وحیدی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد.

عزیزالله جاغوری ۴:۳۸ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
عبدالرزاق وحیدی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد.

دادگاه دوم عبدالرزاق وحیدی امروز برگزار شد و چیزی حدود چهار ساعت طول کشید. در نهایت ساعت چهار شد و قضات دادگاه صدور حکم‌شان را به فردا موکول کردند‌ که احتمال اعمال فشار بر قضات و صدور حکم مبنی به مجرم بودن وحیدی را بالا می‌برد. وحیدی و وکیل مدافع‌اش با ارائه اسناد، منطق و استدلال قانونی اعاهای دادستانی را به چالش کشیدند و خوب هم به چالش کشیدند. اگر اندکی انصاف و عدالت باشد حکم دادگاه معلوم است.
من در هر سه جلسه دادگاه پیشین آقای وحیدی مربوط به قضیه دیگر در وزارت مخابرات، حضور داشتم و جزئیات هرسه دادگاه را با بررسی اسنادهای مرتبط، گزارش کردم که در اطلاعات روز منتشر شد. وحیدی آنجا نیز منطقی گفت، براساس قانون استدلال کرد و سند ارائه کرد که در نهایت برائت گرفت. او کاستی‌های کار دادستان و ادعاهای مطرح شده را با استناد به قانون و مدارک به چالش می‌کشید.
در جلسه امروز دادگاه و سه جلسه دادگاه پیشین معلوم می‌شد که دستگاه حکومت با استفاده از نهادهای عدلی و قضای تصمیم دارد به هرنوعی که شده، وحیدی را به زندان ببرد. در دادگاه ابتداییه این کار را کرد و در نهایت وحیدی را از صنف درس به زندان پلچرخی برد.
ادعاهای دادستانی که در صورت دعوا مطرح شده و ادعاهای امروز دادستان نشان می‌داد که دادستانی می‌خواهد سفید را سیاه نشان دهد و از کاه کوه بسازد. افراد حاضر در جلسه دادگاه چه خبرنگار بودند، مردم عادی بودند یا کارمند دولت پی برده بودند و این نتیجه‌گیری را می‌کردند که وحیدی بیگناه است و علیه او دوسیه‌سازی شده است. اما مرغ دادستان یک لنگ داشت و روی ادعاهای بسیار ضعیف‌اش تاکید داشت.
آنچه معلوم می‌شود وحیدی قربانی برخی زدوبندهای سیاسی شده و افرادی پشت او پای لُچ کرده‌اند که او باید در زندان باشد تا صنف درس در دانشگاه یا کارمند در ادارت دولت.
وحیدی گفت در صد روز زندان، بیست و چند جلد کتاب خوانده است. خواستش این بود که حکم علیه او هرچه باشد، اما برای زندانیان یک کتاب‌خانه بسازد و افرادی زیادی در آنجا می‌خواهند کتاب بخوانند، اما کتاب یافت نمی‌شود.

تفصیل جریان دادگاه عبدالرزاق وحیدی و جزئیات پرونده را روز دوشنبه در اطلاعات روز می‌نویسم.

عبدالرزاق وحیدی از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد.FB_IMG_1563725130054
از جریان دادگاه فهمیده می‌شد که او بی‌گناه است و علیه او دوسیه‌سازی شده است.
حکم برائت او اندکی امیدها به دستگاه قضا را زنده می‌کند. به امید روزی که شاه‌دزدان زندانی و برای بی‌گناه‌هان و مظلومان حکم زندان بریده نشود‌.

به محمد فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی باید تبریک گفت که با استدلال عالی، منطق محکم و قانونی و زبان عالی توانست واقعیت‌ها را به قضات روشن کند. فرهنگ به معنی واقعی کلمه وکیل مدافع پخته است.

عصمت سروش

242بازدید

کامنت بسته شده است.