عدالت اضافی -وضعیت اسفبار مسیر راه جاغوری غزنی !

مدبریت ۹:۲۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
عدالت اضافی -وضعیت اسفبار مسیر راه جاغوری غزنی !

1عدالت اضافی -وضعیت اسفبار مسیر راه جاغوری غزنی !

زندان جغرافیایی را که فاشیست ها از دوران عبدالرحمان ، سنگ زیر بنای آن نهاده ، سال های سال است که دیوار این زندان لایه چند شکلی به خود گرفته ، هر روز این دیوار بلند بلند تر می شود .

اینکه فاشیست ها این نوع ستم را ، بر ملت هزاره روا می دارد چیز تازه ی نیست . و صد البته معامله گران در هر مقطع از تاریخ در کمین اند که لقمه نان که آغوشته به خون ملت است ، در گلو کنند چند روز نکبت بار را بر عمری ذلت بارش بیافزاید .

با وجود تغییرات فاحش که ، در زمینه اطلاع رسانی در این قرن بوجود آمده ، انتظار این بود ، که این ظلم تاریخی ، از ادرس خود هزاره بر هزاره دیگر صورت نگیرد . به عبارت دیگر شرایط بوجود بیاید که معامله گران به این راحتی و وضاحت نتواند از ادرس خود هزاره ، هزاره ها را به زنجیر بکشند .

بد بختانه هنوز قضایایی به این وضاحتی را ، یک عده واقعا از درکش عاجز است که برای شان متاسفم .

ولی عده ای دیگر بسیار کم ولی خبره اند منافع شخصی از قبیل پست مقام  چشم های شان را کور کرده و هر روز  زوزه کشان به پاچه گیری عدالت خواهان مشغول اند .  برای این عده کلمه تاسف هم اضافه است . این عده برای پست مقام ومنافع شخصی حاضرند دست به هر کاری بزند حتی اگر لازم باشد روی ایشچی را هم کم کند .

خاگستر بجای آتش نشان از دو نماد دروغین شهید مزاری است  . طرفداران  این خاکستر خاک بر سر ، توضیح دهند که چرا نتوانستند برای سالگرد شهید مزاری به توافق برسند . به عبارت دیگر معامله ۵۰ /۵۰ رعایت نشده و یا اساسا طرح چنین ادعای برای شهید وحدت ملی یاوه گوی بیش نبوده است .

ولی اکثر مردم خوشبختانه با هوش اند . علی الرغم مسایل ومشکلات زیاد ، از جان شان مایه می گذارند . در این میان نسل نو که خوشبختانه آشنا به همه مسایل است عمق فاجعه را درک کرده ، برای معامله گران چنین فرصت را نخواهند داد .

در این تقسم بندی ، هرکس خودش را می توان در آن دید . جایگاه خفت بار مسئولین هزاره نیز روشن است .

اقای بلیغ در کنج خلوت وجدانش را (اگر باشد ) قاضی کند که آیا  چنین خیانتی ان هم از طریق هزاره بر هزاره صورت میگیرد درست است ؟!!!.

حضرت بلیغ بخاطر مصرف نکردن بودجه خلع صلاحیت شد این بزرگوار که از آدرس حضرت دانش به این وزارت معرفی شده بود . آیا سفارش اقای دانش نیز همین بوده است ؟ !!!

بقول اقای شرافت  (چهار وکیل دیگر مردم در پارلمان که دارد بجای یک کاری اساسی برای مردم مثل پی گیری اسفالت این راه ، یکی شان به درس سواد آموزی مصروف است، دیگر اش درآمد های روزانه محقق را محاسبه کرده و به ریس خود گزارش میدهد، سومی اش به امر به معروف و نهی از منکر مشغول است و چهارمی هم به دنبال کاروان جنبش روشنایی راه افتاده است تا از حکومت به جرم ندادن حق از حکومت انتقام بگیرد و از ولسوال صاحب هیچ نپرسید این روز ها تازه با سیستم سلفی کمره آشنا شده است …)

آیا وقت آن نرسیده است که مردم جلوی این طیف از متجاوزین بر حقوق ملت هزاره را بگیرد؟!! . آیا وقت ان نرسیده است که نسل نو درمقابل تحقق چنین ظلم که توسط هزاره بر هزاره  می شود بایستد ؟!!!

اگر ظلم هزاره بر هزاره است بیاید این پست ذلت بار را رها کنید  تا ستم سالاران در مجامع جهانی جنازه شما را به رخ ما نکشند . وسهم هزاره ها را در قالب بی جان شما بیان نکند .

بیبیند راه های مواصلاتی مناطق هزارستان را . بخدا ازاین چوکی که شما بر آن لم داده اید آن بوریایی که عدالت خواهان برآن تکیه زده است ملیون ها بار شرف دارد .

ان لقمه نان که با خون گلوی بریده شده تبسم آغشته گردیده و با تکه های بدن شهیدان روشنایی پیچیده شده حتما دیر یا زود در گلو گیر خواهند کرد .  آن وقت چهره ها و چشمان از حدقه بیرون آمده شما دیدنی است . این خواری را در جمع نشدن شما برای سالگرد شهید مزاری نوید می دهند . تا باشد هر معامله گری نه در اخرت بلکه در همین دنیا سزای اعمالش را بیبیند .

687بازدید

کامنت بسته شده است.