عذرخواهی حکومت از علی‌پور!

عزیزالله جاغوری ۳:۱۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
عذرخواهی حکومت از علی‌پور!

عذرخواهی حکومت از علی‌پور!Screenshot_۲۰۱۸۱۲۰۳-۱۸۳۳۱۱_1

_______
هیئتی از جانب حکومت به بهسود رفته است . این هیئت که متشکل از نمایندگان وزارت داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی بوده، از قوماندان علی‌پور به خاطر اشتباه، سهو و سؤتفاهم هفته قبل، رسما عذرخواهی کرده و به ایشان وعده داده است که جبهه‌ی او را تجهیز خواهند کرد.

#نوت: متأسفانه، این سؤتفاهم یا بازی مسخره که هفته گذشته راه‌اندازی شده بود، هزینه‌ی جانی و سیاسی‌ای بسیار سنگینی را بر مردم ما تحمیل کرد.

اما نگاهی به این سفر از حسن علی عدالت

هیأت که به بهسود رفته است نتیجه پایمردی تظاهر کنندگان است که دم و دستگاه فاشیزم را سخت تحقیر کردند !

دم و دستگاه فاشیزم در یک اختلاف درون دولتی فرمانده علیپور را که در دام انداخته بودند دستیگر کردند و می خواستند برای رضای تروریسم قصابی نمایند که به اثر تظاهرات مردم کابل و دادن خون آنها آزاد گردید و دوباره به بهسود برگشت ، آزادی علیپور برای ستون اصلی فاشیزم در بدنه دولت بسیار گران تمام شد تا جایی که معصوم استانکزی و همفکران وی در مجلس سنا به خود ترقانی فکری دست زدند و آن قدر از جهل و تعصب کار گرفتند که نزدیک بود سکته قلبی نمایند ، اکنون معاون استانکزی در ترکیب یک هیات در بهسود رفته است و قرار گزارشات از علیپور معذرت خواهی کرده اند ، معذرت خواهی خوب است به شرط که صادقانه باشد و در پی آن یک توطئه دگر در کار نباشد ، جبه مقاومت و مردم باید هوشیار باشند که دم و دستگاه فاشیزم بسیار مکار ، نیرنگ باز ، متعصب و غرق در توطئه هستند و برای اجرای توطئه از معامله گران و چیز بگیران خود هزاره ها استفاده می کنند ، علیپور هیچ وقت علیه مردم و نیروهای دولتی نجنگیده است ، علیپور فقط و فقط از امنیت مردم که در حقیقت وظیفه دولت است دفاع کرده است ، گذشته از همه مهمتر این است که هیات باید قبل از علیپور از تظاهرکنندگان و خانواده شهدا عذرخواهی می کردند و جواب ده کسانی می بودند که در روز تظاهرات دستگیر و زندانی کرده اند ، امیدوارم که هوشیاری و بیداری مردم و جبهه مقاومت نگذارند که پلان فاشیزم به نفع تروریزم موفق گردد .

استاد حسن علی عدالت

ولی از همه مهمتر نوشته علیرضا شریفی است . که به جان کلام اشاره کرده می نویسد :

بازی کثیف سیاسی
یک روز با سه چرخبال به غور می رود تا علیپور را دستگیر کند، و حدود ۲۰ تن از مردم بیگناه کشته می شود.
روز دیگر او را به کابل آورده و دستگیر می کند و بیش از ده تن از بیگناه کشته می شود.
روز سوم چرخبال سوار شده به بهسود می روند تا از علیپور تشکر کنند.
تمام کنید این بازی کثیف را
علیپور هم اگر می خواهد یک قهرمان باقی بماند خود را از این بازی کثیف بیرون بکشد.

توجه : با همه این حرف حدیث من عرض دیگر دارم تا این بحث تکمیل شود . ان این است که :

حال که امنیت ملی اشتباه را به گردن گرفته باید هزینه اشتباهش را نسبت به خانواده شهدا وباز ملندگان انها ، ونیز مجروهان حادثه ، وهم چنین نسبت به کسانی که در این مدت زجر زندانی کشیدند وهزاران افراد جامعه به زحمت انداختند ، بپردازند .

استانکزی باید شخصا از خانواده های شهدا ومجروهین وکسانیکه به هر دلیل در این حادثه متاثر شده است باید عذر کند صمن پرداخت خسارت باید از عموم دلجوی نماید . واگر چنین کار صورت نگیرد . حتما کاسه زیر نیم کاسه است . وتوطیه جدید در کار است .

201بازدید

کامنت بسته شده است.