عظیم احمدی یک شخصیت متفاوت

عزیزالله رحیمی ۱۰:۳۳ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
عظیم احمدی یک شخصیت متفاوت

عظیم احمدی یک شخصیت متفاوتFB_IMG_1504006797735

اشنایی ما باجناب اقای عظیم احمدی به سالها پیش بر می گردد . هر دوی ما تقریبا یک سن هستیم ودرس را یکجا در پیش اخوند در بابه خواندیم . همینطور مهاجرت مان . او به سرعت پله های ترقی پیمود وامروز به عنوان یک شصخیت متفاوت او را می شناسیم .

این تفاوت را از بسیاری جهات با اندک دقتی می توان درک کرد . اکثر تاجران منطقه را که می شناسیم روزگاری از زیر مجموعه ایشان بودند ویا از تجربه ایشان اموختند . او ادم باظرفیت است . نتیجه این خصوصیت باعث شده که برای خودش زندگی کند . ماشین ،خانه ، لباس را بر اساس نیازمندی هایش تامین می کند . برایش اهمیت ندارد که مردم در باره او چه فکر می کند .Screenshot_۲۰۱۷۰۸۲۹-۱۶۰۵۵۸_1

کم افراد را ندیدیم که دار ندار خودش را صرف خانه ، ماشین می کند که شاید کدام شخصی به عنوان ثروت مند و یا پولدار به  او نگاه کند  . این دسته ، بیش از اینکه پولدار باشند عقده ای پولدار شدن را دارد متاسفانه ثروت مند هم نمی شود.

مهم تر ازهمه اینکه از ان  دسته پولدار ها  نیستند که خیرش فقط به خودش برسد . او درک کرده که اگر اینده مردم را تغییر بدهند فقط سواد و تحصیل و سواد دانشگاهی می تواند  باشد  . به همین دلیل  او سالهایی سال است که دانشجویان منطقه را کمک می کند . خوابگاه برایش می گیرد واجاره اش پرداخت می کند .

اکنون استین بالا زده سنگ تمام برای داشجویان ومردم منطقه گذاشته ، خوابگاه در پنج طبقه ساخته در اختیار دانشجویان منطقه قرار داده است .

ما باید تک تک مان وظیفه خود بدانم از چنین خدمات شایسته نه یک بار بلکه بارها تشکر و قدر دانی نمایم.  این کار ضمن اینکه ادای وظیفه است سرمایه گذاران را برای کارهای مشابه تشویق می کند، فرهنگ خدمت و تشکر از خدمت گزاران باید نهادینه شود .

مشهد تابستان 95

مشهد تابستان ۹۵

هنوز این دوستی عزیزم  ارزوی های  بسیاری بزرگ در سر دارد ، ما برای ایشان ارزوی موفقیت دارم.

مدیریت جاغوری یک . عزیزالله رحیمی

نوت :

در ادامه توجه شما به دو گزارش با دو نگاه  در این مورد جلب می نمایم .

گزارش اول از دوست عزیزم جناب اقای برهانی است  .

گزارش از نشست مردم بابه مقیم کابل
در میان قتل و کشتار و دود و اندوه که سایه ی شوم ان بر مردم ما گسترانده شده است، نشستی صمیمانه در سالن اجتماعات شهرک حاج نبی برگزار گردید. در این جلسه محصلان ذکور و اناث، اساتید دانشگاه، وکیل محترم پارلمان اقای علیزاده و شخصیت های علمی و متنفذان منطقه بابه بنا به دعوت آقای عبدالعظیم احمدی یکی از خیرین منطقه دایر شد.
۱. جلسه با تلاوت ایات از قران کریم توسط مهدی احمدی محصل حقوق اغاز شد.
۲. جلسه که با اجراء اقای بابایی اداره میشد با پخش سرود ملی و با سخنرانی اقای عزت امیری به نمایندگی از محصلان ادامه یافت.
۳. قابل یادآوری اینکه در بخش بعدی برنامه آقای علیزاده وکیل پارلمان در جایگاه رفت و به مهمانان خیر مقدم گفت و از آقای عظیم احمدی و سروری برادران قدردانی کرد.
۴. اقای عظیم احمدی سخنران بعدی بود. وی در مورد مسائل منطقه و انکشاف مردم و تغییر در اندیشه و تاثیرگذاری محصلان در جامعه صحبت کرد. اقای احمدی همچنین در مورد مرکز و ساختمانی که در پنج طبقه ساخته شده است صحبت کرد و قول همکاری برای تربیت محصلان داد.
۵. سخنران اخیر بنده بودم. نگارنده در مورد شرایط لازم برای تغییرات اجتماعی صحبت کردم.
کارگزران تغییرات اجتماعی را میتوان محصلان، نخبگان دینی، نخبگان سیاسی، جنبش های اجتماعی و… دانست.
برای تغییرات اجتماعی لازم است در قدم اول ظرفیت خود را توسعه داد و خود را توانمند ساخت. در قدم دوم لازم است نیازشناسی و اولویت بندی صورت گیرد. در گام سوم باید تلاش صورت گیرد و با پشت کار و جدیت و استفاده از فرصت ها در جامعه تغییرات ایجاد نماید. در گام چهارم لازم است هماهنگی بین نیروهای مختلف صورت گیرد. امروزه تقابل راه حل نیست بلکه تعامل لازم است.
نکته پنجم اینکه در جامعه ی ما لازم است ارزشهای انسانی و اخلاقی پرورش یابد. صداقت، احترام متقابل، تحمل و مدارا و اجتناب از تنگ نظری در جامعه خیلی لازم و ضروری است.
نکته ششم تفکر و عقلانیت است. جامعه ی ما نیازمند پرورش عقلانیت و تفکر است تا بتواند به رشد و بالندگی برسد.
جلسه با دعای استاد رحمانی و پذیرایی پایان یافت.

نوشته ای دوم از عسکری بابه  askari  baba

عظیم (احمدی)!FB_IMG_1504001993315
عظیم احمدی یگانه شخصیت اقتصادی است که نی تنهادرجامعه بابه وجاغوری بلکه نظیرآنرا درجامعه هزاره سراغ ندارم، البته نی ازنگاه کثرت سرمایه بلکه نظربه ابعادشخصیت وجرآت شان که درجریان یک دهه آخیرکمکهای هنگفت وبزرگ را دربخشهای گوناگون برای مردم خویش انجام داده است .

ایشان علاوه برمصارف ملیون ها افغانی درجهت ارایه خدمات برای متعلمین ومحصلین وسایربخشها ، شب گذشته نیز طی محفل واقع درشهرک حاجی نبی باحضورداشت اقوام ساکن درکابل یک باب تعمیر را که درموقعیت مهم وارزشمند برچی که درپنج طبقه با مصارف گزاف از پول شخصی خویش آباد نموده ، بعنوان لیلیه برای محصلین عزیزملت شریف بابه اهدا نموده است .  با این کار نسلهای نوین جامعه و ما را مدیون لطف و مهرورزی ابدی شان ساختند.  اینگونه خدمت وشاهکاری مذکوربایددرورق زرین دفترالگوی ملت بابه باجوهرگرانبهای درک وارج گزاری نگاشته شده وثبت تاریخ گردد.

مردم مانیز باید با احساس نمودن افتخارات چنین شخصیت ازهرگونه رقابتهای منفی ومنطقه ی تحت نام قوم ودنگه خودداری نموده یکپارچه ومتحدانه در راستای پیشرفت وترقی بابه تلاش نمایند.

371بازدید

کامنت بسته شده است.