علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد

عزیزالله جاغوری ۷:۴۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
علت لت کوب مسافرین در دشت قرباغ مشخص شد


aliسلام دوستان

همانطوریکه اطلاع دارید صبح دیروز در پوسته جنگل کرو مسیر شاهره نمبر یک ؛ نزدیک دشت قرباغ یک تن از باشند گان ولسوالی جاغوری بنام علی را توسط چند ارازل و اوباش بنام اردوی مولی  با قنداق تفنگ لت و کوب٬بعد از آن به شفاخانه قرباغ منتقل گردیده است .

به دلیل همین وحشی گری ها ساعت ها٬ ۷ عراده موتر کاستر متوقف داده شد مردم سرگردان در کنار حاده بلاتکلیف و نگران ماندند  .

ظاهرا علی از آن زمان تا کنون در حال  کوما بسر می برد. از تمام دوستان التماس دعا دارد .

علت حادثه از این قرار بوده که علی با همه شوق و علاقه می خواست بعد از مدت زیادی به اغوش خانواده شان بیرود . در مسیر راه در پوسته سای کرو ولسوالی قرباغ به اردو ملی می رسد اردوی ملی  به مسافران می گویند :

پیاده شوید بوشکه های مان را پر خاک نماید ولی موتر اسرار می کند که قومندان صاحب بین موتر زنان است و راه ما هم دور. ولی اردوی ملی به محض جواب منفی ، موتر وان کاستر را بیرحمانه لت وکوب می کند .

در اینجا است که علی از موتر پایین می شود برای اردوی ملی می گوید اولا  : شما حق زدن وبرخورد فیزیکی را ندارید

دوم : این وظیفه ما نیست که بوشکه شما را ما ها خاک پور کنیم .

بنا یک عسکر اردو علی اولا با لگد و بعد همرای تفنگ خود به سر علی می زند. علی بیهوش می شود . وقتی قضیه متشنج می شود وبرای جلوی گیری از مداخله مردم  عسکرای اردو ملی فیرهای هوایی می کند .

این ارازیل اوباش ها که هنوز از هویت حقیقی آنها خبری نیست به همین راحتی ظلم قرون استایی را به شکل بسیار بیرحمانه تر دارد بر مردم ما تحمیل نموده وهر روز به استهزا می گیرد .  یک روز ترافیک دست به اقدام وحشیانه زده  دست سر صورت مردم را می شکند  ایندفعه  افرادی به نام اردوی ملی جنایت دیگری را مرتکب می شود .  اگر آن روز به حمایت ان فرد هزاره در مقابل ان فرد پولیس ترافیک که سر صورت شان را پر از خون کرده  و ما به داد خواهی بر می امدیم امروز شاهد این صحنه نبودیم .  بنا از همه دوستان خواش می کنم تا برای عدالت خواهی ساکت نماند .  این افراد کثیف را به سزایی اعمال شان برسد تا درس عبرت برای دیگران باشد . وگرنه فردا نوبت من تو است .

اردوی ملی اگر جسارت این کار دارند قنداق تفنگش را بر سری داعش و طالب بلند کند نه بر سری مردم فرهنگ دوست جاغوری  .

باید تحقیق شود که این سه نفر گرفتار شده از کجا وچه هویت دارد  با توجه هویت وسابق شان مردم تصمیم جدی را در قبال این وحشی ها اتخاذ نمایند .

2,506بازدید

کامنت بسته شده است.