علیپور توسط امنیت ملی در کابل بازداشت شد جبهه مقاومت توضیح دهند

مدبریت ۸:۵۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
علیپور توسط امنیت ملی در کابل بازداشت شد جبهه مقاومت توضیح دهند

علیپور توسط امنیت ملی در کابل بازداشت شد جبهه مقاومت توضیح دهندFB_IMG_1543129800887

این همه بد بختی وشکست از مار های در استین است کی ما بیدار می شویم?!!
جبهه مقاومت هر چه زود تر در مورد امدن یا اوردن ایشان به کابل اطلاع رسانی کند .
این جبهه اگر این مقدار تدبیر ندارد دیگه چه می توان گفت . سکوت جبهه مقاومت عدم اطلاع رسانی در مورد امدن ایشان به پای خود دز زندان فاشیست ، بیان نقش عوامل درونی جبهه است . هر چه زود تر اطلاع رسانی کنید عاملین اصلی اغفال ایشان شناسایی ، وبجزایی اعمالش برسد . مردم هزاره تا کی تاوان ندانم کاری بزرگان سرداران شان رابپردازد . این مردم زخم ناسور فراوان از فاشیست دارد تحمل ندانم کاری های بزرگان وگذاشتن بار ندانم کاری های انها بر دوش مردم عین بی انصافی است . جبهه مقاومت مسول است .باید در مورد سفر ایشان با مردم وافکار عمومی اطلاع رسانی میشد . با توجه به شناخت که از دولت فاشیست ، وجود دارد هیچ عاقلی براین سفر صحه نمی گذاشت . حتما باز این سردار مقاومت توسط افرادی نفوذی یا خودی معامله شده است

151بازدید

کامنت بسته شده است.