عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا برای توقف کشتیهای حامل پناهجویان غیر قانونی درین کشور فوق العاده موثر بوده است.

۴:۰۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا برای توقف کشتیهای حامل پناهجویان غیر قانونی درین کشور فوق العاده موثر بوده است.

astraliya-290x160حکومت استرالیا اعلام کرده است که عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا برای توقف کشتیهای حامل پناهجویان غیر قانونی درین کشور فوق العاده موثر بوده است. پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا میگوید که طی یک سال گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی موفق نشده است که وارد ابهای استرالیا شود.
پیتر داتن وزیر مهاجرت و سرحدات استرالیا میگوید از اغاز برنامه عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا در دیسامبر سال ۲۰۱۳ تا اکنون تنها یک کشتی با ۱۵۷ پناهجوی غیرقانونی توانسته بود که وارد ابهای استرالیا شود که تمامی سرنشینان ان به کمپ پناهجویان در جزیره نارو منتقل شدند. وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا همچنین گفت که طی دوسال گذشته بارها قاچاقبران انسان تلاش کرده اند که پناهجویان را به صورت غیرقانونی وارد استرالیا کنند اما تمامی تلاشهای انان ناکام بوده است. به گفته پیتر داتن طی دوسال گذشته دستکم بیست کشتی با ۶۳۳ پناهجوی غیرقانونی تلاش کرده اند که وارد ابهای استرالیا شود اما نیروهای بحری استرالیا قبل از ورد این کشتیها به ابهای استرالیا انان را متوقف و سرنشینان ان را به کشورهای اصلی شان باز گردانده اند. به گفته پیتر داتن در تازه ترین مورد ماه گذشته میلادی یک کشتی با چهل وشش پناهجو که همگی شهروندان ویتنام بودند قبل از ورود به ابهای استرالیا متوقف و دوباره به ویتنام باز گردانده شد. اقای داتن همچنین گفت که از زمان اغاز برنامه عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا هیچ پناهجو در مسیر این کشور جانش را از دست نداده است. عملیات حفاظت ازمرزهای استرالیا یکی از برنامه های اصلی تونی ابوت نخست وزیر استرالیا برای جلوگیری از ورد پناهجویان غیرقانونی به این کشور بود.به اساس این برنامه که رهبری ان را یک افسر بلند پایه نظامی به عهده دارد تمامی کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی قبل از انکه وارد ابهای استرالیا شود متوقف ودوباره به کشوری که از انها عازم استرالیا شده بود فرستاده میشوند. پیتر داتن میگوید که این برنامه اکنون به قوت خود باقیست و تا زمانی ادامه خواهد داشت که این کشور مطمئن شود که دیگر مقصدی برای پناهجویان غیرقانونی نخواهد بود.

1,050بازدید

کامنت بسته شده است.