««عید مبعث»

مصطفی خرمی ۶:۴۰ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««عید مبعث»

««عید مبعث»

******

بزرگ عید بعثت خاتَم پیامبران، پیام آور مهر و رحمت خدایی؛ پیغمبر اعظم حضرت محمد(ص) مصطفی حبیب نمونه ی الهی؛ خجسته باد.

****

«عید مبعث»، فضل رحمان، عید انسان تا ابد
عید مبعث، لطف یزدان، عشق یاران تا ابد

***

مهر حق در جان پاکش، منزل و مأوا گرفت
از محبت روح و جانش، نغمه و آوا گرفت

***

«کوه» از یمن وجود اش، روشن و پرنور گشت
«غار» از فیض سجود اش، تا ابد مشهور گشت

***4ne1fuu98i4d4ukmr24j

روح پاک اش با خدا هم خلوت و هم راز بود
راه قلب اش بهر حق و صحبت او، باز بود

***

ناگهان چون قاصد حق، در حضورش شد پدید
همزمان از هیبت او، کوه لرزان شد، شدید !؟

***

«غار» از یمن پیام اش، شد مبارک تا ابد
«یار» از فیض سلام اش، شد مبارک تا ابد

***

کرد نجوا سوره ی«اقرأ» به گوشش جبرئیل
کرد بلوا در وجود اش، نغمه ای آن سرسیبل

***

لیک یار حق، نخوانده، بی قلم،«اَمّی» بووَد
دشمن او هرکه باشد، پر شر و سَمّی بووَد

***

مرد حق را در بغل بفشرد، «جبرئیل امین» !؟
حرف حق را همچو دُر بِهسُفت در جان«امین»

***

از پیام حق، همی جسم اش بشد دریایی نور
از سلام حق، همی جان اش بشد صحرایی سور

***

از فراز کوه به صحرا شد، با قلب سلیم
با قدوم استوار و گام های، بس متین!

***

تا قیامت دین حق شد از کلام اش استوار
رسم مهر و بندگی شد، از پیام اش ماندگار

*****

م، خرّمی
۴/۲/۹۶
۲۷رجب المرجب۱۴۳۸

 

384بازدید

کامنت بسته شده است.