فراخوان بیداری و همبستگی

مدبریت ۴:۰۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
فراخوان بیداری و همبستگی

http://upload.tehran98.com/img1/y9k6ux6dyvwl6ixytx.jpg

.
در ضمن ، بغیر از دو انجمن، انجمن فرهنگی آینده سازان و اتحاد فاندیشن ، از دیگر انجمن ها و افراد مستقل ، کمک ها هنوز برای ما نرسیده است. لطف نموده هر چه زود ترکمکهای تان را در حساب موقت که برای این منظور تهییه شده واریز کنید .
Kirklees Afghan Association
Lioyds TSB
sort code: 30-90-57
account: 18576268
تشکر
با احترام
شورای هزاره های بریتانیا
1,048بازدید

کامنت بسته شده است.