قاضی حسرت ارزوی ولایت شدن جاغوری، به دلش مانده رفت.

عزیزالله جاغوری ۱۰:۵۱ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
قاضی حسرت ارزوی ولایت شدن جاغوری، به دلش مانده رفت.

قاضی حسرت ارزوی ولایت شدن جاغوری، به دلش مانده رفت. FB_IMG_1592909292569
ای داد بیداد

خیلی سالها است که قاضی از نزدیک ندیدم . درگذشته های دور در قم زیاد میدیدم. ولی از وقتی که داخل رفت ازنزدیک ندیدم که ندیدم.

قاضی را خدایش رحمت کند. من اعتقاد به چانس طالع ندارم. جایگاه ادما بیانگر تلاش زحمت شان است. طالع، شانس، ابزاری برای توجیه کم کاری وتنبلی است.
قاضی در حد یک طلبه وخود را رساندن در حد مشاورت دینی معاونت ریس جمهمور، کاری کمی نیست. انهم با متانت وحفظ شخصیت. به همین دلیل، یکی از ادم وشخصیت های متفاوت بود. گرچند خرمی با شوخی به قاضی پیام داده بود تا جاغوری را ولایت نکرده ای نمی گذارم که بومری. متاسفانه از دست رفتن قاضی بیش از هر کس من وخرمی رفیقم (منادی ولایت شدن جاغوری) بیشتر اسیب دیدیم .و این یک بد چانسی برای ما خرمی ودیگر طرفداران ولایت شدن جاغوری است. حسرت به دل ماندن ولایت نشدن جاغوری مطمنا از موضوعات تلخ اواخر عمر قاضی بوده وبد بختانه این حسرت را باخود برد. بدون شک قاضی مثل بقیه مردم جاغوری، ارزو داشت جاغوری را، ولایت بیبیند که ندید.

ما با قاضی، بی قاضی دست بردار از ولایت شدن جاغوری نیستیم. حال ریس جمهمور و ریس اجرایبه واستاد دانش استاد خلیلی استاد محقق ودیگر دست اندران باید هرچه زود تر تلاش کند که افتخارات ولایت شدن جاغوری را کمایی کنند واین افتخار در پرونده خودش ثبت کند مردم قدر شناس هزارستان چنین خدمت را از یاد نخواهند برد. همین امروز اقدام کنید که فردا دیر است.
عزارایل ریس جمهور، قاضی و … سرش نمی شود ممکین فردا سراغ تو بگیرد. روح قاضی شاد.
#جاغوری باید ولایت شود.

76بازدید

کامنت بسته شده است.