“قرقه آسان و ارزان؟!”

“قرقه آسان و ارزان؟!”
****
خداوند رحمت اش کند، همیشه سر گلی(کوچه) هشت هزاره هاوسینگ سوسایتی(سوله ایکد)، کنار کراچی(لیری) اش حضور داشت، در روز های داغ تابستان یا شب های سرد زمستان، از صبح زود تا پاسی از شب همانجا منتظر مشتری!
مرد خوش مشربی بود، برای همین نسبت به دیگر همکاران خودش، مشتری بیشتری داشت! دیروز دیدم که عینک دودی به چشم زده گرم جوک گویی با همکاران اش; داشت بلند، بلند می خندید، امروز اما ناگهان تصویر جنازه تیر خورده اش را در فیس بوک نشر کرده بودند و…!؟
****
اینجا شهر غم و ماتم است! اینجا شهر ترش و تلخ ی ترور است! اینجا شهر تاریک و تار وحشت است! اینجا دیر زمانیست که لب ها با لبخند بیگانه اند! اینجا زندگی ملال زا، کسالت بار و پر از تشویش و اضطراب و استرس است! اینجا مردم هزاره به درون دو حصار پناه برده اند، که در بیرون از آن هیچ جا امن و امانی نیست که نیست! اینجا عفریت مرگ سایه به سایه انسان هزاره را تعقیب میکند! اینجا به شهر غم و اندوه و غصه و درد و مرگ تبدیل گشته است!؟؟ اینجا امنیت رنگ باخته و شادی و خوشی حکم کیمیا را پیدا نموده است! اینجا کویته است سلاخ خانه انسان هزاره!!؟22279731_1064129650356554_1424203801477924546_n
****
از سال2004 که پروژه شیطانی و هدفمند کشتار سیستماتیک هزاره ها در شهر کویته کلید خورد تا کنون هزاران قربانی از این مردم بی پناه گرفته اند! از همان زمان تا کنون، بسیاری با تحلیل و تفسیر این وقایع خونین و مرگبار، علل و عوامل گوناگونی را برای این کشتار ها برشمرده اند:
۱- کشتار با انگیزه های مذهبی از سوی سلفیها !؟
۲- کشتار با انگیزه سیاسی برای زیر فشار قرار دادن رقیبان دولتی که فعلا دولت و مجلس را در دست دارند!؟
۳- کشتار با انگیزه های اقتصادی، به طمع خرید ارزان و آسان ملک و جایداد تجاری هزاره ها !؟
۴- کشتار توسط ایجنسی ها یا همان سازمان های استخباراتی فوج و دولت، تا بهانه ای بیابند برای سرکوب مخالفان سیاسی به ویژه استقلال خواهان بلوچ و مخالفان پتان (پشتون)!؟
۵- کشتار توسط ارتش آزادی بخش بلوچ برای ایجاد ناامنی و زیر فشار قرار دادن دولت ایالتی و مرکزی!؟
۶- کشتار با هر بهانه دیگر… !؟
****
کشتار سیستماتیک هزاره ها به هر بهانه ای که باشد، به راحتی شرب یک گلاس آب خوردن، در این شهر نفرین شده و مسیر های منتهی به آن همچنان ادامه دارد!؟ چرا که انسان هزاره کویته نه سر دارد، نه سردار و نه سرریشته!؟
اینجا سرجنبانان هزاره همه سیری گشته اند! در میان شان از چارکی، پاوی و خوردی خبری نیست که نیست!؟ گروه های ملی گرا صد پارچه! گروه های مذهبی نیز صد تکه! عامه مردم سردرگم !؟ تلفات اگر از بیست و سی کمتر باشد، اصلا میان مردم هزاره، عکس العمل و بازتابی ندارد!
به نظر میرسد; تروریستان دشمن یا دشمنان تروریست، به این ضعف درونی هزاره ها به خوبی پی برده و نیک دریافته اند که هزاره ها [آسان ترین و ارزان ترین] اهداف متحرک انسانی اند که میتوانند با هر بهانه ای ایشان را هدف قرار دهند!
میشه گفت: انسان بیچاره هزاره در این شهر وحشت، هراس و ترور به [قرقه ارزان و آسان] تروریستان گوناگون تبدیل گشته اند، گویی آنها به شکارگری عادت کرده اند و هزاره ها به شکار شدن!؟
وقتی از نخبه گان و سرجنبانان هزاره کویته در مورد راه حل بپرسیم، همگان سردرگم و دیگر هیچ!؟ آهسته و تشکی نجوا کنان گویند: [دیگه این شهر برای هزاره ها امن نخاد شد!؟] چه بایدکرد؟؟؟
****
امروز بار دیگر چن نفر از میوه فروشان هزاره شهر کویته، از جمله میوه فروش خوش برخورد سر گلی هشت [سوله ایکد] را، در کاسی رود به گلوله بستند!
روح شان شاد!
******
م، خرمی
17 میزان 96
18 محرم الحرام 1439
9 اکتبر 2017


دیدگاهها بسته شده است.