قسمت سوم: ظرفیت های جاغوری کدام است ؟

عزیزالله جاغوری ۷:۰۵ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
قسمت سوم: ظرفیت های جاغوری کدام است ؟

قسمت سوم:
ظرفیت های جاغوری کدام است ؟FB_IMG_1540493043241
**************************
در پاسخ به این سوال باید گفت که می شود ظرفیت های موجود را درجاغوری به چند دسته تقسیم نمود
الف : تربیت نیروی انسانی:
همه می دانیم که جاغوری یکی از اولین مناطق هزاره جات هست که مکتب دولتی دران راه می باید ودر سال ۱۳۱۷ مکتب دولتی توسط مرحوم رئیس عبدالله خان درجاغوری اورده می شود واز ان زمان تاکنون خدمت ان مرد خیر اندیش درباب مکتب ومدرسه توسط فرهنگ دوستان گسترش یافته وامروزبیش از ۵۴ لیسه و۴۵ مدرسه ابتدائیه ومتوسطه وجود دارد که بیش از ۷۵ هزار شاگر دران مشغول تحصیل می باشد وچنین امر باعث غرور وافتخار جاغوری ها بوده است که درسطح کل کشور بی مانند می باشد ازاین رو تا کنون بیشترین ورودی به دانشگاه های کشوررا دانشجویان جاغوری تشکیل داده اند اما متاسفانه چنین ظرفیت بخاطر عوامل که ذکر شد رو به افول بوده وهرروز کمیت وکیفیت ان در خطر نابودی قرار گرفته است در جهت بهبودی ان طرح چند صفحه ای نوشته ام که بصورت جدا گانه انرا درفرصت دیگر نشر وشریک خاهم نمود .
ب: ظرفیت اقتصادی :
همان طوری که همه میدانیم جاغوری دراثر محدودیت ارضی ونداشتن زمین مناسب جهت امرار معاش همیشه در حال هجرت در داخل وخارج بوده اند وچنین امر سبب کسب تجربه ای بهتر درزندگی گشته وبطور قطع می توانیم بگوییم که بیشترین نیروی کار را مردم جاغوری به خارج فرستاده است از ایران گرفته تا کشور های عربی وبعدا در اروپا وامریکا واسترالیا مردم جاغوری حضور دارند ودر اثر چنین حضور مهارت کاری این مردم نیز بالارفته وتوان اقتصادی ان روز به روز بهتر وبیشتر می شود وچنین ویژگی ( مهارت وثروت) می تواند نقش بسیار برجسته در اقتصاد جاغوری در بعد تولید وتجارت وصنعت کوچک ومتوسط ایجاد نماید .
ج : منابع طبیعی:
جاغوری خود منبع ومنشاه تولید اب بوده که در فصل زمستان وبهار بصورت وافردراثر بارندگی تولید می شود وبصورت یک جا وارد وادی هلمند گشته وان منطقه را سیراب می نماید در اثر عدم برنامه وجلو گیری از اتلاف اب در فصل تا بستان از نداشتن اب زراعی رنج می برند در حالیکه در خیلی از مناطق جاغوری زمینه ای ایجاد سد سازی جهت تولید انرژی وابیاری را داشته واگر چنین اقدام صورت گیرد جاغوری تبدیل به یکی از مناطق سرسبز ودیدنی ودر عین حال مرکز صنعت فراورده های چوب گشته ودر صنعت تبدیلی دیگر نقش مهم را ایفا خواهد نمود دربعد دیگر درتولید واستخراج معدن سنگ های ساختمانی نیز جاغوری می تواند حرف اول را زده ومنطقه را ازفقر نجات داده وتبدیل به منطقه ای ثروت مند نماید.
د: موقعیت تجاری:
چون جاغوری از چهار طرف دربین همسایه های خود نقش محوری را درتجارت دارد می تواند رونق بازاری وتجاری خود را گسترش دهد وجاغوری نقطه ای تلاقی ومارکتینگ خوبی بوده وسبب جلب سرمایه ای کلان در منطقه ای خود گردد.

صادقی

179بازدید

کامنت بسته شده است.