قلعۀ کهنه‌ده به «موزۀ مردم‌شناسی جاغوری» و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شد.

عزیزالله جاغوری ۱۱:۲۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
قلعۀ کهنه‌ده به «موزۀ مردم‌شناسی جاغوری» و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شد.

قلعۀ کهنه‌ده به «موزۀ مردم‌شناسی جاغوری» و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شد.Screenshot_۲۰۱۸۰۷۰۵-۱۵۵۵۰۳_1
……….
از السوال محترم جاغوری، جناب ظفر شریف درخواست مکانی برای موزۀ مردم‌شناسی جاغوری کردم. ایشان پیشنهاد داد که قلعۀ کهنه‌ده که یادگار کهن و تاریخی چهاردستۀ جاغوری است و نزدیک به چهارصد سال از ساخت آن می‌گذرد، به این امر اختصاص داده شود. این پیشنهاد را با دوستانم در مجمع هم‌سویی، جناب آقای یونس صمیم، عزیز کارلو، نسیم توکلی و… در میان گذاشتم و سرانجام این پیشنهاد با خانوادۀ مدد علی‌ خان، سلطان‌علی خان و دیگران در استرالیا در میان گذاشته شد. سند دولتی به استرالیا فرستاده شد و به کمک دوستانم در مجمع هم‌سویی و جناب ظفر شریف، السوال محترم جاغوری، سند واگذاری به مجمع هم‌سویی، فرهنگیان و مردم فرهنگ‌دوست جاغوری پس از امضا فرستاده شد و پس از تأیید دولتی بنا شد که طی یک برنامۀ رسمی که «روز جاغوری» باشد، رسمی شود.
موزۀ مردم‌شناسی جاغوری اکنون در السوالی جاغوری قرار دارد. این موزه کم‌جان و کم امکانات است. دوستان تلاش دارند که این موزه را غنی بسازند.
امید که دوستان و علاقه‌مندان به مسائل فرهنگی، تاریخی، باستان‌شناسی، مردم‌نگاری، قوم‌نگاری و انسان‌شناسی ما را در راستای ثبت، ضبط، گردآوری و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی مردمی این دیار تنها نگذارند.

دکتر شریعتی
یاهو

205بازدید

کامنت بسته شده است.