لوی جاغوری و جنبش عدالت خواهی روشنایی

عزیزالله جاغوری ۷:۲۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
لوی جاغوری و جنبش عدالت خواهی روشنایی

2لوی جاغوری وجنبش عدالت خواهی روشنایی

امروز همزمان با مرکز کشور، صدای عدالت خواهی از بام و باروی جا غوری به فضا پیچید !
راس ساعت ٩ جمعیت کثیر شامل محصلین ذکور و اناث ، اساتید لیسه ها، شورای علمای جاغوری، دار المعلمین فیض محمد کاتب ، دانشگاه خاتم النبیین ، مراکز صحی جاغوری ، أصناف و کسبه کاران بازار های جاغوری ، صاحبان عراده جات و در یک کلام تمامی اقشار جامعه جاغوری ، ثابت محکم و استوار به حمایت از جنبش روشنایی به صحنه امدند و شعار عدالت سر دادند ، عدالت خواهان از مقابل ساختمان قوما ندانی امنیه جاغوری حرکت کرده و مسیر بین بازار را پشت سر گذاشتند و با تکرار شعار های چون :
أقوام همه برادر
حقوق شان برابر
بر برادری و برابری، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن تأکید نموده و در مقابل ساختمان ولسوالی جاغوری مستقر شدند.
جلسه با مقدمه کوتاه اینجانب آغاز و با صحبت های شکر الله حیدری محمد هادی بشارت ، ناظر حسین قلندر، استاد عبدالوهاب قریشی استاد دار المعلمین فیض محمد کاتب ، محمد عیسى جعفری، اسدالله بهار ، محمد حسین و قرائت قطعنامه توسط اقای مسکین یار ادامه یافت و با دعائیه استاد الحاج تقدیسی پایان یافت.
سخنوران همه بر حمایت از جنبش روشنایی تأکید نموده و خواهان عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن شده و تغییر مسیر خط توتاب را خیانت ملی خوانده و از دولت خواستند تا از مقابله دست بر داشته و به خواسته بر حق ملت گردن نهاده و احترام بگذارند و نیز از رهبران شورای عالی مردمی خواهان هوشیاری در مذاکرات با دولت شده و اعتماد مردم را یاد اور شدند.

Jawid Zia‎‏
777بازدید

کامنت بسته شده است.