لیست مکاتب و لیسه های جاغوری – قسمت سوم از ۵۲

مدبریت ۳:۵۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
لیست مکاتب و لیسه های جاغوری – قسمت سوم  از ۵۲

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/ghafori/6.JPGسلام دوستان دارالمعلمین جاغوری

 

آمار نسبتا دقیق از مکاتب جاغوری آز اوایل کار پایگاه اطلاع رسانی جاغوری طبق برنامه مدیریت محترم  سایت در دستور کار سایت قرار گرفته و به این جانب گوشزد شده بود . از آن جای که این کار به اطلاعات لازم و نیز به زمان مناسب و از همه مهم تر به فرصت بیشتر احتیاج داشت  به همین دلیل تا به امروز که در خدمت تان قرار دارم موفق به نشر آن نشده ایم  .

 گرچند مدیریان محترم منطقه ی اگر تماما اقدام به نشر در این خصوص می کرد  شاید تا حدودی گذینه مکاتب در سایت جاغوری یک خالی نمی بود . ولی متاسفانه با گذشت چند سال از فعالیت این سایت ، هنوز بعض مناطق مدیر ندارد  واقعا جای تاسف  است . نمی دانم  واقعا نمی دانم مدعیان خدمت ، متعلق به این مناطق طرح مسایل و مشکلات منطقه خودش را خدمت نمی داند و یا … بگزریم .

ولی این را باید یاد آور بشوم  فکر کنم مناطق که تا هنوز کسی پیدا نشده که اطلاعات منطقه ی  خود را درضمن مشکلات شان طرح کند از آن جنابان چه توقع برای آینده مردم می توان داشت . و این آغایان با کدام روی می تواند به مردمش نگاه کند . والله اگر ما جای این آغایان باشیم نسبت به مناطق که نماینده دارد احساس کمی می کنیم  و کم می اوریم  … بگزریم .

  وطن با همه مشکلات خاص خودش و با گرفتاری های روزمره فرصت چندانی برای کار های اضافی برای انسان نمی ماند تا بتواند آنچه را که مراد و مقصود انسان است به دلخواه به آن رسید گی کنند . خوب دیگه ، چه میتوان کرد ؟!!! تا دنیا بوده همین بوده است .

ولی بازم خدا را سپاس می گویم که توفیق این کار برایم فراهم شد تا در استانه فرا رسیدن عید سعید فطر به عنوان عیدی خدمت شما سروران عزیز تقدیم بدارم  امید وارم که توانسته باشم رضایت خواطر شما دوست عزیز را فراهم کرده باشم چون رضایت حضرت دوست را در رضایت شما عزیزان می بینم .   

 فکر کنم توضیح چند نکته قبل از خواندن لیست مکاتب ضروری به نظر می رسد :

۱- منابع ما در این بخش منابع رسمی دولتی است که در اختیار جناب اقای نایبی مدیر معارف جاغوری وجود دارد . متاسفانه معارف جاغوری مثل بقیه دستگاه دولتی از دست خوش ناملامات حوادث فبل و بعد از انقلاب  بی نصیب نمانده است . به همین دلیل ثبت تاسیس مدارس دست خوش تحولات بزرگ شدند . که متاسفانه اکثرا برخلاق واقع است  نمونه بارز شان لیسه هدایت سنگشانده  و یا لیسه بابه و …  که تاریخ تاسیس آن به سالها قبل برمی گردد. ولی در ثبت معارف سالهای را که به ثبت رسیده مشاهده می کنید . 

۲ دوستان که اطلاعات دقیق دارند می تواند از طریق نظرات با ما در میان بگذارند . تا این بخش حتی الامکان تکمیل گردد.   

  لیست مکاتب ولیسه های جاغوری:  

لیست مکاتب متوسطه :

۵۲ )  متوسطه آیت الله مدرس :

متوسطه آیت الله مدرس خاربید

این مکتب در منطقه خاربید المیتو ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده و تعداد ۴۵۲  پسر مصروف فراگیری درس در این ایسه می باشد .در حدود ۱۶ پرسونل در این لیسه ایفایی وظیفه مینماید  و دارای ۱۲ صنف میباشد .

۵۳ ) متوسطه چهل دختران :

 این مکتب در منطقه چهل دختران ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده و در حدود ۴۲۳ پسر مصروف فراگیری درس می باشد  . تعداد ۱۳ پرسونل در این متوسطه ایفایی وظیفه میکند و دارای ۹ شعبات درسی  میباشد.

۵۴ ) متوسطه ذکور چهل باغتواوقی:

مکتب متوسطه چهل باغتوی اوقی

این مکتب در منطقه چهل با غتو اوقی قرار دارد .  مکتب نامبرده در سال ۱۳۴۴ تاسیس گردیده  و درحدود ۱۸۰ شاگرد پسر مصروف فراگیری درس می باشد.تعداد ۹ پرسونل در این مکتب  ایفایی وظیفه می نماید . این مکتب دارای ۱۰  شعبات درسی می باشد .

۵۵ ) متوسطه مختلط پشته  هیچه : 

این مکتب در پشته هیچه (هیچه بالا ) ولسوالی جاغوری موقعیت دارد .  مکتب متذکره در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده است.  در حدود ۴۳۸ پسر مصروف فراگیری درس در این متوسطه میباشد. و به تعدا د ۱۴ پرسونل دراین مکتب ایفایی وظیفه می نماید . و دارای ۱۰ شعبات درسی میبا شد .


۵۶) متوسطه مختلط غوغه :

این مکتب در منطقه غوغه ولسوالی جاغوری موقعیت دارد .  مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده است . درحدود ۵۴۱ دانش آموز مصروف فراگیری درس می با شد. تعداد ۱۷ پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه میکند . واین مکتب دارای ۱۲ شعبات درسی  می باشد.

۵۷ ) متوسطه مختلط ششپر :

این مکتب در منطقه ششپر ولسوالی جاغوری  موقعیت دارد . در حدود ۴۵۸  شاگرد مصروف فراگیری درس می با شد . و به تعداد ۱۰  پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۸ شعبات درسی میباشد .
۵۸ ) متوسطه جاله وسنگ سوراخ :

این مکتب درقریه جاله ولسوالی جاغوری موقعیت دارد مکتب نامبرده در سال ۱۳۴۴ تاسیس گردیده است  و در حدود ۳۸۸ پسر در این مکتب مصروف فراگیری درس می با شد .  تعداد ۱۱ پرسونل دراین مکتب ایفائی وظیفه میکند. این مکتب دارا ی ۹ شعبات درسی می با شد.

۵۹) متوسطه  مینگه :

این مکتب در منطقه  مینگه ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردیده است . در حدود ۱۵۶ شاگرد در این مکتب درس می خواند . ۷ پرسونل در این مکتب ایفایی وظیفه میکند و دارای ۸ شعبات یا صنف میبا شد . این مکتب بخا طری دورافتا دن این منطقه از دیگر مکا تب ،  ایجاد شده است . فعلا یک متوسطه مختلط بوده که در لای کوهپایه های شمال سنگماشه موقعیت دارد .

۶۰ ) متوسطه  شمس نائبی حیدر:

این مکتب درمنطقه حیدر ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردیده است .  در حدود ۱۱۷ شاگرد در این مکتب درس میخواند . وبه تعداد ۴ پرسونل دراین مکتب ایفایی وظیفه میکند . و دارای ۴ شعبات درسی  می باشد.
۶۱ ) متوسطه داکتر سلیما ن :

این مکتب  در منطقه شغله ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده  در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردیده است و در حدود ۶۰۵ شا گرد مصروف  فراگیری درس در این مکتب می باشد .  تعداد ۱۰ پرسونل در این مکتب ایفایی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۱۰ شعبات درسی میباشد .
۶۲)  متوسطه شمس آبرده:

این مکتب در قریه آبرده ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده است . این مکتب  مثل اکثر مکاتب جاغوری ابتدا توسط  مردم قریه و مهاجرین که اکثرأ در استرالیا وکشورها ی غربی میباشد ، سا خته و به فعا لیت آغاز کرد. دراین مکتب درحدود ۵۴۱ شاگرد درس میخواند و به تعداد ۱۱ پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۱۵ شعبات درسی یا صنف می باشد .
 ۶۳) متوسطه ذکوروحدت سه قول :

این مکتب در منطقه سه قول ولسوالی جاغوری موقعیت دارد مکتب متذکره در سال ۱۳۶۷ تاسیس شده است . در حدود ۱۸۱ شاگرد در این مکتب درس میخواند و به تعداد ۱۲ نفر پرسونل در این مکتب ایفای وظیفه می نمایند . این مکتب دارای ۹ شعبات یا صنف میبا شد .

 ۶۴)متوسطه استاد فاضل :

این مکتب درمنطقه انگوری واقع است . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردیده و در حدود ۲۷۴ شاگرد در این مکتب مصروف فراگیری درس میباشد.  تعداد ۱۲ پرسونل دراین مکتب ایفایی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۸ شعبات درسی یا صنف  میبا شد .
 ۶۵ ) متوسطه  تمقول لومان :

این مکتب درقریه تمقول لومان ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده است . در حدود ۳۷۵ شاگرد در این مکتب مصروف فراگیری درس بوده . و به تعداد ۱۱ پرسونل در این مکتب ایفایی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۹ شعبات درسی یا صنف می باشد .

۶۶) متوسطه ذکور  تبرغنک :

این مکتب درمنطقه تبرغنک ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۴۷ تاسیس گردیده است . درحدود ۲۹۳ شاگرد دراین مکتب مصروف فراگیری درس  می باشد. به تعداد ۹ پرسونل دراین مکتب ایفایی وظیفه میکند و دارای ۹ شعبات درسی یا صنف می باشد.

۶۷ ) متوسطه  سیرتله سید احمد :

این مکتب درقریه سیرتله سید احمد ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۶۹ تاسیس گردیده است . در حدود ۵۹۲ شاگرد در این مکتب درس میخواند . تعداد ۹ پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه مینماید . این مکتب دارای ۹ شعبات درسی یا صنف میباشد .

۶۸ ) متوسطه آسیاب خوردی لومان :

این مکتب در قریه آسیاب خوردی  لومان ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۳تاسیس شده است. در حدود ۲۶۲ شاگرد در این مکتب درس میخواند و به تعداد ۷ پرسونل در این مکتب ایفایی وظیفه میکند . این مکتب  دارا ی  ۱۰  شعبات درسی یا صنف میباشد.

 ۶۹ ) متوسطه  ثمر قلندری :

این مکتب در منطقه قلندری لومان ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردیده و در حدود ۴۴۷ شاگرد مصروف فراگیری درس در این مکتب می باشد .  به تعداد ۱۱ نفر پرسونل در این مکتب ایفای وظیفه می نمایند . این مکتب دارای  ۱۱ شعبات یا صنف میباشد . 

این متوسطه به شکل مختلط دختر و پسر در دو تایم تدریس می شود . مردم محل بر اساس خدمات محترم داکتر صاحب سیما “ثمر” در ارتباط  به معارف جاغوری ، لازم دیدند که این مرکز را به نام بانو گرامی جاغوری یعنی  ” داکتر سیما ثمر” مسمی نماید . تا حداقل یاد از این خدمت گزار مردم برای همیشه در بین مردم و بخصوص جوانان روشنفکر  و دانش آموزان ، زنده و جاویدان باشد .

۷۰) متوسطه حجت ابن الحسن:

این مکتب در منطقه بالای سر شغله  ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . این مکتب در سال ۱۳۸۳ تا سیس گردید . درحدود ۴۴۲ شاگرد مصروف فراگیری درس می باشد  . به تعداد ۷ پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۹ شعبات درسی یا صنف میباشد.

۷۱ ) متوسطه هوسه خواجه علی :

مکتب متوسطه خواجه علی هوسه -جاغوری

این مکتب  در هوسه خواجه علی  موقعیت داشته دارد مکتب متذکره در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردید . در حدود ۲۶۵  شاگرد مصروف فراگیری درس در این متوسطه می باشد. به تعداد ۸ پرسونل در این مکتب ایفای وظیفه می نمایند . و هم چنان این مکتب دارای  ۸ شعبات درسی میباشد.

۷۲ )متوسطه  سبزچوب:

این مکتب درقریه سبزچوب بالا ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید. درحدود ۴۱۱ شاگرد دراین مکتب درس می خواند . ۹ پرسونل دراین مکتب اجرای وظیفه میکند. این مکتب دارای ۹ شعبا ت درسی میباشد .

۷۳ ) مکتب متوسطه مختلط قول بیدک بالای سر علودال :

این مکتب درقریه مینکچه علودال ولسوالی جاغوری موقعیت داشته دارد . مکتب متذکره در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید. در حدود۳۰۴ شاگرد در این مکتب درس میخواند . و به تعداد هفت پرسونل در این مکتب ایفایی وظیفه میکند  و این مکتب دارای  ۹شعبات درسی میباشد .

۷۴ ) متوسطه  مختلط شهید قربانعلی :

این مکتب در منطقه پاتو ولسوالی جاغوری  موقعیت داشته  دارد . مکتب نامبرده در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردیده است . درحدود ۲۴۱ شاگرد مصروف فراگیری دروس خویش می با شد . ۷ پرسونل در این مکتب ایفای وظیفه میکند  واین مکتب دارای ۹  شعبات درسی  میباشد.

۷۵ )  متوسطه  نسوان وحدت سه قول :

این مکتب در منطقه سه قول ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . این مکتب در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است .  در حدود ۱۹۳ دختر مصروف فراگیری درس بوده و به تعداد ۵ پرسونل در این مکتب ایفائی وظیفه میکند. این مکتب دارای  هشت شعبات درسی  میباشد.

… ادامه لیست مکاتب در قسمت بعدی

ذکر چند نکته :

همانطوریکه ملاحظه فرمودید خوشبختانه تعداد ۵۰ لیسه در جاغوری فعلا فعال بوده و طبق آمار ، امسال  تعداد شاگردان ۵۰ لیسه در حدود ۴۰۰۰۰ نفر ذکور و اناث می رسد . تعداد مکاتب متوسطه نیز به ۲۶ باب مکتب میرسد. 

 همه این مکاتب تا سال ۱۳۹۰ در جاغوری فعال بوده و تعداد شاگردان این مکاتب را  ، بالغ به ۹۱۰۳ نفر شاگرد از طبقه ذکور و اناث تشکیل می دهند .

 همچنین تعداد ۱۸ باب مکتب ابتدائیه نیز در جاغوری فعالیت می کنند که تعداد شاگرد آن بالغ به ۱۹۷۰ نفر شاگرد ذکور و اناث ثبت گردیده است . در کل ۹۷ باب مکتب به شمول دار المعلمین در ولسوالی جاغوری وجود دارد و دارای  ۵۱۳۲۳ نفر دانش اموز در جاغوری مشغول به تحصیل می باشد .

 این بود  آمار از مکاتب و دانش آموزان در ولسوالی جاغوری :

۱- بی جهت نیست که ولسوالی جاغوری من حیث گل سر سبد معارف افغانستان مطرح است .  وشاید بیش از هفتاد در صد  کل این مدارس با هزینه شخصی خود مردم منطقه ساخته شده است . رد پای از سهم وزارت معارف افغانستان در این منطقه دیده نمی شود . خدمات دولت را در این بخش می توان عطف به بخش دیگر کرد . کماکان دولت فاشیست شرمنده این مردم .

۲ – البته پر واضح است که جای شکرش باقی است از اینکه همه دنبال دانش است بسی سپاس . کر چند می توان تعداد مکاتب  ودانش آموز را در جاغوری به فال نیک گرفت ولی آیا  این تعداد از مکاتب ودانش آموزان که با مشکلات و چالش های جدی رو برو است طرحی  ویا راه حل برای  آن در نظر گرفته شده است ؟!!!  مشکلات نظیر :

الف : کمبود کتاب های کمک آموزشی برای معلمین  .

ب :  نبودن  استاتید مسلکی و با سواد  .

ج : نبود مشاورین تحصیلی .

د : نبود برنامه برای الیا و مربیان ودانش آموزان .

ر :  در نتیجه : پاین آمدن سطح درسی  کم کیفیت بودن سیستم آموزشی و تدریسی نهایتا  راه نیافتن دانش آموزان در رشته های مهم و با کفیت آموزش عالی  کشور .

برا اثبات این نتیجه بد نیست سراغ آمار وارقام را بگیریم . در سال گذشته کل شرکت کننده از جاغوری  ۱۱۶۳ نفر  بوده که تعداد  ۹۵۲ نفر توانسته به  دانشگاه های مختلف را پیدا کند وتعداد ۳۹۲ نفر در پشت در های دانشگاه ماندند .

از مجموع  ۹۵۲ نفر سهم جاغوری ها در رشته مهم مثل پزشکی  ۱۲ نفر  آن هم نظیر پرستاری وداروی  و ..  نه رشته مهم پزشکی زنگ خطر نیست .براستی خوش حال بود ویا باید گریست . بقیه رشه ها ی مهم نیز به همین منوال است.

برای دیدن کامل آمار به این ادرس مراجعه نماید . لیست شرکت کننده های کانکور ۱۳۸۹

 براستی از ۹۵۲ نفر ۱۲ نفر پزرفته شده در رشته پزشکی این را چه طوری می توان توجیه کرد . آیا آن خوش حالی کلان پزرفته شده گان را  به یک ناراحتی جدی نمی توان نبدیل کرد ؟!!!  

 و براستی چه باید کرد ؟!!!

منتظر نظرات نیک شما در این خصوص هستیم .

 با وجود اینکه  نهایت تلاش کردم اطلاعات درست و حتی الامکان عکس از مکاتب تهیه نمایم  ولی در عین حال این لیست بدون شک خالی از عیب و نقص نخواهد بود.  خواهش ما از شما دوستان این است که اگر آمار درست و یا اطلاعات دقیق تر از مکاتب و دانش آموزان تان دارید از طریق نظرات با ما در میان بگذارید .

در ضمن از همه مکاتب نتوانستم عکس تهیه نمایم .  عکس از مکاتب تان و یا از منطقه تان اگر دوست دارید در سایت نشر شود از طریق ایمیل سایت به عنوان ارسال مطالب ارسال  نماید .

در خاتمه جا دارد از جناب اقای نایبی مدیر محترم معارف ولسوالی جاغوری اظهار سپاس و قدر دانی نماییم که در تهیه این لیست لطف کرده با سایت جاغوری همکاری نموده اند . و نیز از دوستان که در قسمت تهیه عکس ما را یاری نموده اند تشکر می نماییم .

به هر صورت پیشا پیش عید سعید فطر را خدمت شما عزیزان مخصوصا خدمت همکاران محترم وگرامی ام و تمامی عزیزان دور از وطن تبریک و تهنیت عرض می کنم  امید وارم ایام عید به شما خوش بگزرد .

این خدمت ، برگ سبز است تحفه ی دروش به عنوان عیدی تقدیم به شما عزیزان  و خوانندگان خوب سایت جاغوری یک ، با این امید که  جاغوری در زمینه فرهنگی  یک است امید وارم باسعی تلاش آنهای که  دلش برای این مردم و منطقه می سود جاغوری در همه زمینه ها یک شود و نیز یک باقی بماند .  به امید آن روز .

تا گزارش بعد التماس دعا  – مومن زاده -مرکز جاغوری 

نوشته شده توسط مدیریت مرکز – مومن زاده |
1,940بازدید

کامنت بسته شده است.