لیست کامیاب شدگان بورسیه هندوستان ولسوالی جاغوری:

عزیزالله جاغوری ۱۰:۴۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
لیست کامیاب شدگان بورسیه هندوستان ولسوالی جاغوری:

لیست کامیاب شدگان بورسیه هندوستان ولسوالی جاغوری:almito

۱_ نور آقا ، قادر بخش ، ذکور بابه
۲_ حسین شاه ، انور عبدالغفور سلطانی
۳_ لطف الله ،محمد هاشم ، عبدالغفور سلطانی
۴_ محمدعلی ، رحمت اله ، سنگجوی لومان
۵_ رحمت اله ،میرزا حسین، قابجوی پشی
۶_ مصطفی ، غلام سخی ،نی قلعه
۷ _ مرتضی ، محمد موسی ، شهدا هیچه
۸_ خیر الله ، محمد ظاهر ، چهل باغتوی پشی
۹_ خلیل ، علی جمعه ، ذکور پشت چوب
۱۰_ خالقداد ، اسدالله ، ذکور بابه
۱۱_ شهناز ، محمدعلی ،نسوان کمرک
۱۲_ عابده ، جانعلی ، نسوان پاطو
۱۳_ عاطفه ، علی محمد ، نور جاغوری
۱۴ _ معصومه ، عبدالله ، نسوان مهاجرین
۱۵_ شکیلا ، قدم علی،
۱۶ _ حکیمه ، عزیز الله ، نسوان تبقوس
۱۷_ شکیلا ، علی یاور ، نور جاغوری
۱۸ _ مروه ، غلام حسین ، نسوان مرکز.

157بازدید

کامنت بسته شده است.