««ماه مهمانی!»»

مصطفی خرمی ۷:۲۰ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««ماه مهمانی!»»

««ماه مهمانی!»»

*****

خوش باش که «ماه رمضان» در پیش است
ماه ی مهار نفس و مهار ی خویش است!

****

خوش باش که ماه رحمت و بخشش حق
با «نوش» هزار هزار و بی یک «نیش» است!

****

خوش باش که در سخاوتی خدا با انسان
عشق است و محبتی که بیش از پیش است

****

افسوس که ما درنده و گرگ هم ایم !؟
حتی سخنی ساده ای ما، پر «نیش» است

****873641_orig

از نقش مسلمانی فقط«پتکی» و «ریش»!؟
با «خودترقانی» است که دل ها ریش است!

****

با نام «خدایی»، ز کشته ها «پشته» زنیم!؟
گرگ ایم، فقط لباس ها، چون «میش» است!

****

از رنگ و لعاب دین، فقط «ریش» مراست !؟
بی ریشه مسلمانیم که خود یک«کیش» است؟

****

ای کاش نه «مسلم» که «انسان» بودیم !؟
دل ها بسی خونین و بس ریش«ریش» است

****

ما دعوت شدگانیم به «مهمانی» تو باز ! 
هرچند خطای ماست، بیش از پیش است

****

یارب مددی کن که «آدم» گردیم !؟
چون «ماه خدا»، ماه مهار خویش است

*****

م، خرّمی
۲۷ ثور ۱۳۹۷
یکم رمضان المبارک۱۴۳۹

274بازدید

کامنت بسته شده است.