ما باشما (مردم جاغوری ) جنگ نداریم توطیه حکومت است

مدبریت ۷:۱۹ ق.ظ ۰
ما باشما (مردم جاغوری ) جنگ نداریم  توطیه حکومت است

ما باشما (مردم جاغوری ) جنگ نداریم توطیه حکومت استjaghori-map

مردم جاغوری در ادوار تاریخ مردم صلح طلب؛آزادی خواه وتکثرگرا بوده وهیچگاه خواهان تشنج وجنگ در کشور نبوده ونخواهد بود
مزاکرات که میان مردم جاغوری وطالبان امروز صورت گرفته دو طرف از موضع روابط نیک باهم صحبت نموده وخواهان آرامش منطقه شدند
انعطاف پزیری طالبان جهت حل بحران احتمالی مایه ی آرامش فعلی مردم جاغوری وساکنان محلی اطراف وولسوالی های همجوار میباشد.

احمدی وفا

44بازدید

پاسخی بگذارید »