مجلس نمایندگان استرالیا طرح فرستادن پناهجویان به جزایر نارو و نو گینه را تصویب کرد.

احمد نوید طنین ۳:۵۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش

حزب حاکم استرالیا توانست با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، طرح فرستادن پناهجویان به جزایر نارو و نوگینه را به تصویب رسانده و آن را به مجلس سنا بفرستد. درصورت تصویب این طرح، هر پناهجو تا طی مراحل شدن دوسیه پناهندگی اش احتمالاً ۴ تا ۵ سال دراین جزایرمنتظرخواهد ماند.

این طرح درحالی روی دست گرفته شد که تیم متخصصان امورمهاجرت بعد ازانجام تحقیقات پیشنهاد کرد که حکومت نباید ازاین حد بیشتربا پناهجویان مدارا داشته و پناهجویان را درکمپ های مراقبتی اجباری داخل استرالیا راه دهد.

خانم گیلارد گفت:”پناهجویان تا زمان اعماراتاقهای رهایشی درخیمه ها نگهداری می شود. پروسه طی مراحل شدن دوسیه های پناهجویان مقیم از یک ماه به بعد شروع خواهد شد.”

دولت استرالیا اعلان کرده است که ۲۰۰ پناهجوی که دو روز قبل از سواحل جزایر کریسمس گرفتارشده اند، برای اولین باردراین جزایرفرستاده خواهندشد. قراراست نخست وزیراسترالیا، خانم گیلارد، با نماینده ی اداره امورمهاجرت سازمان ملل درمورد مدت نگهداری پناهجویان صحبت کند. گفته می شود که هرپناهجو دست کم ۴ تا ۵ سال دراین جزایرباقی خواهد ماند.

مطابق به طرح جدید مدت نگهداشت پناهجویانی که با قایق به استرالیا سفر می کنند با مدت انتظارافرادی که ازطریق سازمان ملل دراندونیزیا، مالیزیا یا پاکستان برای استرالیا درخواست پناهندگی می دهد، مساوی خواهد بود. درعین حال برای هیچ پناهجویی ویزای اقامت موقت داده نشده و خانواده های پناهجو هم به عوض نگهداشت در داخل جامعه، دراین جزایز نگهداری خواهند شد.

وزیرمهاجرت استرالیا اخطارداد:”ازاین به بعد هرآن پناهجوی که ازطریق قایق به استرالیا می آید، باید خطر فرستاده شدن به ساحات بیرون از خاک استرالیا را به جان بخرد.”

سخنگوی حزب مخالف نیز از این طرح استقبال کرده و اما حزب سبزها و یک نماینده مستقل به آن رای منفی داده اند. رهبراین حزب گفت:”او،همه ی امتیازات پناهجویان را گرفته است.همه ی حقوقش را.”

{کلیپ}

نهادهای مدافع حقوق بشرو پناهجویان این دو جزیره را برای زندگی نامناسب می دانند. درعین حال تظاهرات معدودی درشهر میلبورن و سیدنی در اعتراض به این طرح برگزارشده است.

درسال جاری میلادی بیش از ۷۵۰۰ پناهجو از طریق ۱۰۰ کشتی خود را به استرالیا رسانیده است. از طرفی از سال ۲۰۰۱ به این سوء ۹۶۴ تن درآبهای استرالیا غرق شده اند.

این خبر زمانی نشرمی شود که رسانه های اندونیزیایی خبرازمفقود بودن یک کشتی حامل ۷۵ سرنشین داده است. این کشتی از پانزده روز قبل سواحل اندونیزیا را ترک کرده و مقام های استرالیایی می گویند که تاهنوز اثری ازاین کشتی ندیده اند.

نارو جزیره ایست دراوقیانوس هند که به فاصله ی دور از استرالیا موقعیت دارد. ازاین جزیره درزمان جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، هم جهت نگهداری پناهجویان کارگرفته می شد. به نقل از گزارش ها چون درجزیره ی نارو میزان عنصر فاسفور از حد معمولی بیشتراست، زندگی انسان را تا اندازه ی دچار مشکل می سازد.

عده ی از پناهجویان افغان که مدت زیادی را دراین جزیره گذرانیده اند، از شرابط بد زندگی آنجا حکایت می کنند. رسانه ها درآن چندین مورد اعتصاب غذا، قطع اعضا و قصد به خودکشی را هم گزارش داده بودند.

منابع

http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/australia-to-send-asylum-seekers-to-nauru-png/538079

http://www.thejakartaglobe.com/asia/australia-says-refugee-boat-that-left-indonesia-is-missing/538175

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19264516

+;نوشته شده در ;چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ساعت;۱۵:۵۹ توسط;احمد نوید – طنین; |;

969بازدید

کامنت بسته شده است.