“مخته آته عدالت!”

مصطفی خرمی ۸:۰۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
“مخته آته عدالت!”

“مخته آته عدالت!”
*****
ووییه مونه ایتیموو، آتی دیگه نمیه !؟
بیریوو موشه زووستو، آتی دیگه نمیه
***
شمشیر زار دیده خورده ده فرق آتی
شق گشته فرق آتی، آتی دیگه نمیه
***
تولغه آتی دوپاره،”زار”ی زخمه چه چاره
“الغه” به زخم “تولغه”، آتی دیگه نمیه!
****
خون ی آتی جاریه از زیر دیست آتی
روی شی ششته ز خونه، آتی دیگه نمیه
****
از بار زار شمشیر، آتی ز هوش رفته
دوا “ججی” نمونه؟! آتی دیگه نمیه!
****
گوشه خرابه باکول، از دیده آو موباره
غمخور او کجایه؟ آتی دیگه نمیه !
****IMG-20180606-WA0009
خانه ایتیم کوفه، ماتم و مخته جاری
پاسایی درگه خالی، آتی دیگه نمیه!
****
جامایی شیر ده دیستا، آوا ز”دیده”موره
موگین دوایی زاره، آتی دیگه نمیه !؟
****
کندوی خانه خالی،”دابه” ز روغو باقی
تغ تغ نموشه درگه، آتی دیگه نمیه!
****
افتیو علم و دانش، دریز غروب موکونه
دنیا تریک موشونه، آتی دیگه نمیه !؟
****
“آته عدالت” امشو ده خون سر خوو رنگی
از بار عدل و داد اش، آتی دیگه نمیه !؟
******
غروب غم انگیز پدر امامت، امام امت، پیشوایی حقیقت، خورشید عدالت، مشعل فروزان هدایت بر شما پیروان با محبت، تسلیت باد!
****
م، خرمی
۱۶ جوزا ۹۷
۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۹

597بازدید

کامنت بسته شده است.