مذاکره های …

عزیزالله جاغوری ۴:۵۹ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
مذاکره های …

مذاکره های ….FB_IMG_1567139025774_1

با همت و پایمردی جبهه مقاومت راه جلریز کابل برروی مسافرین باز شد و مردم جلریز، سر چشمه و تکانه، تعهد نمودند که به افراد ملکی آسیب نمی رسانند و آنان را مورد آزار و اذیت قرار نمی دهند!

نوت :

وقتی اراده برای مقاومت و دفاع وجود داشته باشه دشمن مجبور است مستقیم یا غیر مستقم به مذاکره بشینه و راه حلی را جستجو کنه.
متاسفانه درجاغوری باوجود زیادی نفوس و امکانات بیشتر چند مشکل دست و پاگیر وجود داره که مردم و مسولین امور باید درپی حل ان باشند.
دست طالبان هزارگی و معامله گران شناخته شده از هرگونه جرگه و اجماع تصمیم گیری کوتاه شود؛ بخاطریکه تمام مجالس مشورتی با نمایندگان پشتونها که تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده دلیل محکم ان طالبان هزارگی است که سالهاست در درون مردم حاغوری شکستن روحیه دربرابر دشمن ازطالب بزرگ نمایی میکنند. چنانچه شاهد هستیم این جانیان خاین سالهاست که درگرفتاری مسافرین و سرقت اموال مردم با دشمن شریکند.
دولت و نیروهای مسلح مانند مناطق مرکزی بامردم همکاری صادقانه داشته باشند. متاسفانه درگذشته نیروهای کشفیٓ-امنیتی برای مصادره امکانات شخصی مردم دست به انواع دوسیه سازی میزدند تا چیزی دستگیر شان شود.
این از ارزوهای همیشگی مردم است وقتی صلح بیاید و تهدیدهای کنونی رفع گردد یک میل اسلحه فرسوده شانرا باجان و دل نثار دولت شان میکنند.

وقعیتها در جاغوری

344بازدید

کامنت بسته شده است.