مراسم رسمی خاکسپاری پیکر شهید باشی حبیب و فرماندهانش در اوتقول جاغوری

عزیزالله جاغوری ۹:۵۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
مراسم رسمی خاکسپاری پیکر شهید باشی حبیب و فرماندهانش در اوتقول جاغوری

مراسم رسمی خاکسپاری پیکر شهید باشی حبیب و فرماندهانش در اوتقول جاغوری.Screenshot_۲۰۱۹۰۸۰۹-۱۳۵۵۳۰_1

باشی حبیب از قومندانهای محلی در جاغوری بود که پارسال در حمله گسترده طالبان به جاغوری همراه با عدهٔ زیادی از مدافعان منطقه اوتقل جاغوری به شهادت رسید.

جاغوری از چند سو مورد حمله قرار گرفت ولی پر حجم ترین و شدید ترین حملات طالبان از طرف اوتقل بود. سرسختانه تربن مقاومت هم در همین ناحیه صورت گرفت و بیشترین تلفات مردم ما هم در همین منطقه اتفاق افتاد. پاتو تسلیم شد، منطقه داوود و دهمرده بدون درگیری خاصی تصرف شدند. در بابه و هیچه هم درگیری شدید روی داد‌ و طالبان کاری از پیش نبردند.

و اما مقاومت در اوتقل تاریخی و مثال زدنی بود. مردم در مقابل نخبه ‌‌‌‌‌‌‌تربن واحد نظامی طالبان به نام قطعه سرخ شدیداً مقاومت کردند. با وجودی که حمله اولیه با غافلگیری انجام شد، ولی مردم نگذاشتند که آنها به راحتی وارد منطقه شوند. به مدت یک هفته مردم ما سینه سپر کرده و نیروهای مجهز و با تجربه طالبان را زمینگیر کردند. در نهایت با تظاهرات تاریخی جوانان در کابل و آنهم در نصف شب، دولت نیرو فرستاد و طالبان از منطقه عقب نشستند.

در کنار مقاومت مثال‌زدنی در اوتقل، تظاهرات نصف شبی و تاریخی مردم ما در کابل، فرار مردم سایر نقاط جاغوری هم بی سابقه و عبرت‌انگیز بود.

مدیریت فاجعه بار و ضعیف مقامات ولسوالی جاغوری در تبلیغات و اطلاع رسانی و سردرگمی عجیب مردم در نبود یک نهاد خبری موثق تا هنوز خاطرات تلخ آن روزها را زنده می کند.

حملات پارسال طالبان به جاغوری ناگفتنی های زیادی دارد. سوالهای زیادی با بی جواب‌ مانده یا اینکه به خاطر برخی از مصالح لزومی برای طرح ندارند. به هرحال، مهم این است که از گذشته مان درس بگیریم، ضعف‌هایمان را جبران کنیم تا این رویدادها با این شکل دوباره تکرار نشوند.

حمله پارسال طالبان درسهای زیادی برای مردم ما، طالبان و همسایه‌های جاغوری به همراه داشت.

شهید باشی حبیب با پسران و همراه با چندتن از فرماندهانش در ساعات اولیه این گیر و دار کشته شدند.
پیکر ایشان قبلاً به صورت موقت در جای دیگری دفن شده بود. دقیقا نمیدانم که آیا مراسم امروزی برای تدفین باشی و پسرانش است با شامل دیگر شهدا هم می شود.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

به روز رسانی: پیکر شهید باشی حبیب، قومندان سلام و شهید راضی امروز تدفین شده است.

عکسها از ali ebrahimi

حبیب میرزایی

331بازدید

کامنت بسته شده است.