««مردان زدنی و…!؟»»

مصطفی خرمی ۴:۱۷ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
««مردان زدنی و…!؟»»
««مردان زدنی و…!؟»»
*****
تجربه شانزده سال حکومت دموکراسی وارداتی ثابت نمود: آنکس که در این خرابستان کاربرد دارد، مردان سرتیر، سرباز، سردار و سر برای دار «زدنی» اند! نه مرد نماهای عافیت طلب، دنیا دوست، چوکی خواه و پول پرست «مدنی»!؟
FB_IMG_1538802403620
تجربه ثابت نموده که خواسته های «مدنی» وقتی در این خرابستان از سوی سیاست مداران فاسد حاکم کم و بیش اجابت می شود که پشت سر خود مردان «زدنی» داشته باشد وگرنه همانند بسیاری از تلاش «مدنی»عقیم می ماند و بی نتیجه!؟؟ پس باید تلاش نمود که بر تعداد سرداران سر بدار «زدنی» همچون: «قوماندان شمشیر»؛ شیر بیشه های «هزارستان» بیش از پیش افزوده شوند؛ تا «هزاره ها» بتوانند اندکی به امنیت و خواسته های «مدنی» خویش دست یابند و جز این راه، راهی دیگری برای احقاق حق خویش ندارند!؟؟
*****
م، خرّمی
۱۸ میزان ۱۳۹۷
536بازدید

کامنت بسته شده است.